اوقات شرعی به افق جانانلو
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی جانانلو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جانانلو

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جانانلو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1506:0413:1917:1420:3420:5621:5700:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1407:0414:1918:1421:3521:5722:5801:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1308:0315:1919:1422:3622:5823:5902:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1209:0216:1920:1423:3723:5901:0003:24
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1110:0217:1921:1500:3801:0002:0104:24
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1011:0118:2022:1501:3802:0003:0205:24
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0912:0019:2023:1502:3903:0104:0306:24
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0813:0020:2000:1503:4004:0205:0407:24
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:5921:2001:1604:4105:0306:0508:24
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:5922:2002:1605:4206:0407:0609:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:5923:2003:1606:4207:0408:0710:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:5800:2004:1607:4308:0509:0811:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0417:5801:2105:1708:4409:0610:0912:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0318:5702:2106:1709:4410:0711:1013:24
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0319:5703:2107:1710:4511:0712:1114:24
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0220:5704:2108:1711:4512:0813:1215:24
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0221:5705:2109:1812:4613:0914:1216:24
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0122:5606:2110:1813:4714:0915:1317:24
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0123:5607:2211:1814:4715:1016:1418:24
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:5608:2212:1815:4816:1017:1519:24
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0001:5609:2213:1916:4817:1118:1520:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0002:5610:2214:1917:4918:1119:1621:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:5611:2215:1918:4919:1220:1622:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:5612:2316:1919:5020:1221:1723:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:5613:2317:2020:5021:1322:1700:25
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:5614:2318:2021:5022:1323:1801:25
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:5615:2319:2022:5123:1300:1802:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:5616:2420:2023:5100:1401:1903:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:5617:2421:2100:5101:1402:1904:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:5618:2422:2101:5202:1403:1905:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:5719:2423:2102:5203:1404:2006:26