اوقات شرعی به افق جانانلو
امروز : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی جانانلو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جانانلو

دوشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق جانانلو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0306:3813:2117:0620:0520:2521:1900:34
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0107:3714:2118:0721:0621:2622:2001:34
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:5908:3515:2119:0722:0722:2723:2102:33
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5709:3416:2120:0723:0823:2800:2203:33
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5610:3317:2121:0700:0900:2901:2404:32
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5411:3118:2022:0801:1001:3002:2505:32
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5212:3019:2023:0802:1102:3103:2606:32
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5113:2920:2000:0803:1203:3204:2707:31
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:4914:2721:2001:0804:1304:3305:2908:31
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:4715:2622:2002:0905:1405:3406:3009:31
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4616:2523:2003:0906:1506:3507:3110:30
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4417:2400:2004:0907:1607:3608:3211:30
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4218:2301:1905:0908:1708:3709:3412:30
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4119:2102:1906:0909:1809:3810:3513:29
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:3920:2003:1907:1010:1910:3911:3614:29
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:3821:1904:1908:1011:2011:4012:3715:29
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:3622:1805:1909:1012:2112:4113:3916:28
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3423:1706:1910:1013:2213:4214:4017:28
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3300:1607:1911:1114:2314:4315:4118:28
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3101:1508:1912:1115:2415:4416:4219:28
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3002:1409:1913:1116:2416:4517:4420:27
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:2903:1310:1914:1117:2517:4618:4521:27
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:2704:1211:1915:1218:2618:4719:4622:27
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:2605:1112:1916:1219:2719:4820:4723:26
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2406:1013:1917:1220:2820:4921:4900:26
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2307:0914:1918:1221:2921:5022:5001:26
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2208:0815:1919:1222:3022:5123:5102:26
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2009:0716:1920:1323:3123:5200:5203:26
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1910:0717:1921:1300:3200:5301:5304:25
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1811:0618:1922:1301:3301:5402:5505:25
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1712:0519:1923:1302:3402:5503:5606:25