اوقات شرعی به افق جانانلو
امروز : دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی جانانلو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جانانلو

سه شنبه
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
چهارشنبه
۳۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
پنجشنبه
۱ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
جمعه
۲ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
شنبه
۳ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۴ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی مرداد ماه به افق جانانلو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/5/1دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷04:2606:1513:2917:2320:4321:0422:0500:35
1397/5/2سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷05:2807:1614:2918:2321:4222:0323:0301:35
1397/5/3چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷06:2908:1715:2919:2322:4123:0200:0202:35
1397/5/4پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷07:3009:1716:2920:2323:4000:0201:0103:35
1397/5/5جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷08:3210:1817:2921:2200:3901:0102:0004:35
1397/5/6شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷09:3311:1918:2922:2201:3802:0002:5905:36
1397/5/7یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷10:3412:2019:2923:2202:3702:5903:5806:36
1397/5/8دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷11:3613:2120:2900:2203:3603:5804:5607:36
1397/5/9سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷12:3714:2221:2901:2104:3604:5705:5508:36
1397/5/10چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷13:3815:2322:2902:2105:3405:5506:5409:36
1397/5/11پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷14:4016:2423:2903:2106:3306:5407:5210:37
1397/5/12جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷15:4117:2400:2904:2007:3207:5308:5111:37
1397/5/13شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷16:4218:2501:2905:2008:3108:5209:5012:37
1397/5/14یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷17:4419:2602:2906:2009:3009:5110:4813:37
1397/5/15دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷18:4520:2703:2807:1910:2910:5011:4714:37
1397/5/16سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷19:4621:2804:2808:1911:2811:4912:4515:37
1397/5/17چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷20:4822:2905:2809:1912:2712:4713:4416:37
1397/5/18پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷21:4923:3006:2810:1813:2613:4614:4217:37
1397/5/19جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷22:5100:3107:2811:1814:2414:4515:4118:37
1397/5/20شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷23:5201:3208:2812:1715:2315:4416:3919:37
1397/5/21یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷00:5302:3309:2813:1716:2216:4217:3820:38
1397/5/22دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷01:5503:3410:2714:1617:2117:4118:3621:38
1397/5/23سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷02:5604:3411:2715:1618:1918:4019:3522:38
1397/5/24چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷03:5705:3512:2716:1519:1819:3820:3323:38
1397/5/25پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷04:5806:3613:2717:1420:1720:3721:3100:38
1397/5/26جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷06:0007:3714:2718:1421:1521:3522:3001:38
1397/5/27شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷07:0108:3815:2619:1322:1422:3423:2802:38
1397/5/28یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷08:0209:3916:2620:1223:1323:3300:2703:38
1397/5/29دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷09:0410:4017:2621:1200:1100:3101:2504:37
1397/5/30سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷10:0511:4118:2622:1101:1001:3002:2305:37
1397/5/31چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷11:0612:4219:2523:1002:0802:2803:2206:37