اوقات شرعی به افق برزنون
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی برزنون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق برزنون

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق برزنون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4305:2512:3316:2319:4220:0321:0023:42
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4206:2413:3417:2420:4321:0422:0100:42
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2414:3418:2421:4422:0523:0201:42
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4008:2315:3419:2422:4523:0500:0302:42
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3909:2316:3420:2423:4500:0601:0403:42
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3810:2217:3421:2400:4601:0702:0504:42
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3711:2218:3422:2401:4702:0803:0605:42
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3612:2119:3423:2502:4703:0804:0706:42
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3613:2120:3400:2503:4804:0905:0807:42
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3514:2021:3401:2504:4905:1006:0908:42
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3415:2022:3502:2505:4906:1107:1009:42
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3416:2023:3503:2606:5007:1108:1110:42
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3317:1900:3504:2607:5108:1209:1111:42
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1901:3505:2608:5109:1310:1212:42
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1902:3506:2609:5210:1311:1313:42
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3120:1903:3507:2610:5311:1412:1414:42
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1804:3608:2711:5312:1413:1415:42
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3122:1805:3609:2712:5413:1514:1516:42
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1806:3610:2713:5414:1615:1617:42
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1807:3611:2714:5515:1616:1618:42
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3001:1808:3612:2815:5516:1717:1719:42
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1809:3713:2816:5617:1718:1720:42
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1810:3714:2817:5618:1719:1821:43
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1811:3715:2818:5619:1820:1822:43
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1812:3716:2819:5720:1821:1923:43
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1813:3717:2920:5721:1922:1900:43
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1814:3818:2921:5722:1923:2001:43
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1815:3819:2922:5823:1900:2002:43
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1816:3820:2923:5800:2001:2003:44
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1817:3821:3000:5801:2002:2104:44
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1918:3922:3001:5902:2003:2105:44