اوقات شرعی به افق برزنون
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی برزنون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق برزنون

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق برزنون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4205:2512:3316:2319:4220:0321:0123:42
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4106:2413:3417:2420:4321:0422:0200:42
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4007:2414:3418:2421:4422:0523:0301:42
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3908:2315:3419:2422:4523:0600:0402:42
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3909:2316:3420:2423:4500:0601:0503:42
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2217:3421:2400:4601:0702:0604:42
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3711:2218:3422:2501:4702:0803:0605:42
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3612:2119:3423:2502:4803:0904:0706:42
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3513:2120:3400:2503:4804:0905:0807:42
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3514:2021:3501:2504:4905:1006:0908:42
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3415:2022:3502:2505:5006:1107:1009:42
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3316:2023:3503:2606:5007:1108:1110:42
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3317:1900:3504:2607:5108:1209:1211:42
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1901:3505:2608:5109:1310:1212:42
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3219:1902:3506:2609:5210:1311:1313:42
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1903:3507:2610:5311:1412:1414:42
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3121:1804:3608:2711:5312:1513:1515:42
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1805:3609:2712:5413:1514:1516:42
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1806:3610:2713:5414:1615:1617:42
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3000:1807:3611:2714:5515:1616:1618:42
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3001:1808:3612:2815:5516:1717:1719:42
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1809:3713:2816:5617:1718:1820:42
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1810:3714:2817:5618:1819:1821:43
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1811:3715:2818:5619:1820:1922:43
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1812:3716:2819:5720:1821:1923:43
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1813:3817:2920:5721:1922:1900:43
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1814:3818:2921:5822:1923:2001:43
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1815:3819:2922:5823:1900:2002:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1816:3820:2923:5800:2001:2003:44
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1817:3821:3000:5801:2002:2104:44
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1918:3922:3001:5902:2003:2105:44