اوقات شرعی به افق سهرورد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی سهرورد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سهرورد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سهرورد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0613:1317:0220:2120:4121:3800:22
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0514:1318:0221:2121:4222:3901:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0415:1319:0222:2222:4323:4002:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0416:1320:0223:2323:4300:4103:22
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0317:1321:0200:2300:4401:4204:22
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0318:1322:0301:2401:4502:4305:22
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1912:0219:1323:0302:2502:4603:4406:22
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1813:0220:1400:0303:2603:4604:4407:22
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1714:0121:1401:0304:2604:4705:4508:22
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1715:0122:1402:0305:2705:4806:4609:22
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1616:0123:1403:0406:2806:4807:4710:22
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1617:0000:1404:0407:2807:4908:4811:22
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1518:0001:1405:0408:2908:5009:4912:22
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1419:0002:1506:0409:2909:5010:4913:22
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1420:0003:1507:0410:3010:5111:5014:22
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1420:5904:1508:0511:3111:5212:5115:22
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1321:5905:1509:0512:3112:5213:5116:22
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1322:5906:1510:0513:3213:5314:5217:22
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1223:5907:1511:0514:3214:5315:5318:22
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1200:5908:1612:0615:3315:5416:5319:22
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1201:5909:1613:0616:3316:5417:5420:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1202:5910:1614:0617:3317:5518:5421:23
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1203:5911:1615:0618:3418:5519:5522:23
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1104:5912:1616:0619:3419:5620:5523:23
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5913:1717:0720:3520:5621:5600:23
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5914:1718:0721:3521:5622:5601:23
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5915:1719:0722:3522:5723:5702:23
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5916:1720:0723:3623:5700:5703:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5917:1821:0800:3600:5701:5704:24
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1210:5918:1822:0801:3601:5802:5805:24
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1212:0019:1823:0802:3602:5803:5806:24