اوقات شرعی به افق سهرورد
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی سهرورد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سهرورد

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سهرورد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0613:1317:0220:2020:4121:3800:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0514:1318:0221:2121:4222:3901:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0515:1319:0222:2222:4223:4002:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0416:1320:0223:2323:4300:4003:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0317:1321:0200:2300:4401:4104:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0318:1322:0301:2401:4502:4205:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0219:1323:0302:2502:4503:4306:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1813:0220:1400:0303:2503:4604:4407:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1814:0221:1401:0304:2604:4705:4508:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1715:0122:1402:0305:2705:4806:4609:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1616:0123:1403:0406:2706:4807:4710:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1617:0000:1404:0407:2807:4908:4811:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1518:0001:1405:0408:2908:5009:4812:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1519:0002:1406:0409:2909:5010:4913:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1420:0003:1507:0410:3010:5111:5014:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1420:5904:1508:0511:3011:5112:5115:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1321:5905:1509:0512:3112:5213:5116:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1322:5906:1510:0513:3113:5314:5217:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1223:5907:1511:0514:3214:5315:5318:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1200:5908:1612:0515:3215:5416:5319:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1201:5909:1613:0616:3316:5417:5420:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1202:5910:1614:0617:3317:5518:5421:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1203:5911:1615:0618:3418:5519:5522:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1104:5912:1616:0619:3419:5520:5523:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1105:5913:1717:0720:3520:5621:5600:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5914:1718:0721:3521:5622:5601:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5915:1719:0722:3522:5723:5702:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5916:1720:0723:3623:5700:5703:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5917:1721:0700:3600:5701:5704:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1210:5918:1822:0801:3601:5702:5705:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1211:5919:1823:0802:3602:5803:5806:24