اوقات شرعی به افق محمود آباد
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی محمود آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمود آباد

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمود آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1213:2117:1220:3120:5221:5000:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:1114:2118:1221:3221:5322:5101:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1115:2119:1222:3322:5423:5202:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1016:2220:1223:3323:5400:5303:29
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0917:2221:1300:3400:5501:5404:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0918:2222:1301:3501:5602:5505:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0819:2223:1302:3602:5703:5606:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2213:0820:2200:1303:3603:5704:5707:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2114:0821:2201:1304:3704:5805:5808:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2115:0722:2202:1405:3805:5906:5809:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2016:0723:2203:1406:3807:0007:5910:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1917:0600:2304:1407:3908:0009:0011:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1918:0601:2305:1408:4009:0110:0112:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1819:0602:2306:1509:4010:0211:0213:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1820:0603:2307:1510:4111:0212:0314:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1721:0504:2308:1511:4112:0313:0315:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1722:0505:2309:1512:4213:0314:0416:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1623:0506:2410:1513:4314:0415:0517:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1600:0507:2411:1614:4315:0516:0518:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1501:0508:2412:1615:4416:0517:0619:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1502:0509:2413:1616:4417:0618:0720:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1503:0510:2414:1617:4418:0619:0721:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1504:0411:2515:1718:4519:0720:0822:30
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1505:0412:2516:1719:4520:0721:0823:30
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1506:0513:2517:1720:4621:0722:0900:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1407:0514:2518:1721:4622:0823:0901:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1408:0515:2519:1822:4623:0800:0902:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1509:0516:2620:1823:4700:0801:1003:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1510:0517:2621:1800:4701:0902:1004:31
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0518:2622:1801:4702:0903:1005:31
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1512:0519:2623:1802:4703:0904:1106:31