اوقات شرعی به افق روداب
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی روداب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق روداب

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی خرداد ماه به افق روداب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4905:3012:3716:2619:4520:0521:0223:47
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4806:3013:3817:2620:4621:0622:0300:47
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4707:2914:3818:2721:4622:0723:0401:47
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4608:2915:3819:2722:4723:0800:0502:47
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4509:2816:3820:2723:4800:0901:0603:47
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4510:2717:3821:2700:4901:0902:0704:47
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4411:2718:3822:2701:4902:1003:0805:47
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4312:2719:3823:2702:5003:1104:0906:47
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4213:2620:3800:2803:5104:1205:1007:46
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4214:2621:3801:2804:5105:1206:1108:46
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4115:2522:3902:2805:5206:1307:1109:46
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4016:2523:3903:2806:5307:1408:1210:46
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4017:2500:3904:2807:5308:1409:1311:47
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3918:2501:3905:2908:5409:1510:1412:47
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3919:2402:3906:2909:5410:1511:1413:47
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3820:2403:3907:2910:5511:1612:1514:47
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3821:2404:4008:2911:5612:1713:1615:47
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3822:2405:4009:3012:5613:1714:1616:47
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3723:2406:4010:3013:5714:1815:1717:47
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3700:2407:4011:3014:5715:1816:1818:47
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3701:2308:4012:3015:5716:1917:1819:47
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3602:2309:4113:3016:5817:1918:1920:47
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3603:2310:4114:3117:5818:2019:1921:47
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3604:2311:4115:3118:5919:2020:2022:47
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3605:2312:4116:3119:5920:2021:2023:48
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3606:2413:4117:3120:5921:2122:2100:48
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3607:2414:4218:3222:0022:2123:2101:48
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3608:2415:4219:3223:0023:2100:2102:48
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3609:2416:4220:3200:0000:2201:2203:48
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3610:2417:4221:3201:0101:2202:2204:49
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3711:2418:4322:3202:0102:2203:2205:49