اوقات شرعی به افق ساروق
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی ساروق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ساروق

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ساروق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2706:0513:0916:5420:1220:3221:2700:20
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0514:0917:5421:1321:3322:2801:20
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0415:0918:5522:1422:3423:2902:20
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2509:0416:0919:5523:1423:3500:3003:20
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2410:0317:0920:5500:1500:3501:3104:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0318:0921:5501:1601:3602:3205:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0219:0922:5502:1602:3703:3306:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2213:0220:0923:5503:1703:3704:3307:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2114:0221:0900:5504:1804:3805:3408:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2115:0122:1001:5605:1805:3906:3509:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2016:0123:1002:5606:1906:3907:3610:20
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2017:0100:1003:5607:2007:4008:3711:20
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1918:0001:1004:5608:2008:4109:3712:20
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1919:0002:1005:5609:2109:4110:3813:20
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1820:0003:1006:5710:2110:4211:3914:20
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1821:0004:1107:5711:2211:4212:3915:20
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1721:5905:1108:5712:2212:4313:4016:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1722:5906:1109:5713:2313:4314:4117:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1723:5907:1110:5714:2314:4415:4118:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1700:5908:1111:5815:2415:4416:4219:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1601:5909:1212:5816:2416:4517:4220:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1602:5910:1213:5817:2517:4518:4321:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1603:5911:1214:5818:2518:4619:4322:21
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1604:5912:1215:5819:2519:4620:4423:21
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5913:1216:5920:2620:4721:4400:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1606:5914:1317:5921:2621:4722:4501:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1607:5915:1318:5922:2622:4723:4502:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1608:5916:1319:5923:2723:4700:4503:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0017:1320:5900:2700:4801:4604:22
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0018:1422:0001:2701:4802:4605:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0019:1423:0002:2702:4803:4606:22