اوقات شرعی به افق ساروق
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی ساروق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ساروق

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ساروق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0513:0916:5420:1220:3221:2700:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0514:0917:5421:1321:3322:2801:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0415:0918:5422:1422:3423:2902:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2509:0416:0919:5523:1423:3400:3003:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0317:0920:5500:1500:3501:3104:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2311:0318:0921:5501:1601:3602:3105:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0219:0922:5502:1602:3703:3206:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2213:0220:0923:5503:1703:3704:3307:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2114:0221:0900:5504:1804:3805:3408:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2115:0122:1001:5605:1805:3906:3509:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2016:0123:1002:5606:1906:3907:3610:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2017:0100:1003:5607:1907:4008:3611:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1918:0001:1004:5608:2008:4009:3712:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1919:0002:1005:5609:2109:4110:3813:20
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1820:0003:1006:5610:2110:4211:3814:20
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1821:0004:1107:5711:2211:4212:3915:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1722:0005:1108:5712:2212:4313:4016:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1722:5906:1109:5713:2313:4314:4017:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1723:5907:1110:5714:2314:4415:4118:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1700:5908:1111:5715:2415:4416:4219:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1601:5909:1212:5816:2416:4517:4220:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1602:5910:1213:5817:2517:4518:4321:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1603:5911:1214:5818:2518:4619:4322:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1604:5912:1215:5819:2519:4620:4423:21
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1605:5913:1216:5920:2620:4621:4400:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1606:5914:1317:5921:2621:4722:4401:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1607:5915:1318:5922:2622:4723:4502:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1608:5916:1319:5923:2723:4700:4503:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0017:1320:5900:2700:4801:4504:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0018:1322:0001:2701:4802:4605:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0019:1423:0002:2702:4803:4606:22