اوقات شرعی به افق عسگران
امروز : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی عسگران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عسگران

چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عسگران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0413:0316:4620:0320:2321:1600:16
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0313:0316:4620:0420:2321:1700:16
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0313:0316:4620:0420:2421:1800:16
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0213:0316:4620:0520:2521:1800:16
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0213:0416:4620:0620:2521:1900:16
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0113:0416:4620:0620:2621:2000:16
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0113:0416:4620:0720:2721:2100:16
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0013:0416:4720:0820:2721:2200:16
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0013:0416:4720:0820:2821:2200:16
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0013:0416:4720:0920:2921:2300:16
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5913:0416:4720:0920:2921:2400:16
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5913:0416:4720:1020:3021:2500:16
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5913:0516:4720:1120:3121:2500:16
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5913:0516:4720:1120:3121:2600:16
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5813:0516:4820:1220:3221:2700:16
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5813:0516:4820:1220:3221:2700:16
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5813:0516:4820:1320:3321:2800:16
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5813:0616:4820:1320:3321:2900:16
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5813:0616:4820:1420:3421:2900:16
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5813:0616:4820:1420:3421:3000:16
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0616:4920:1520:3521:3000:16
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0616:4920:1520:3521:3100:17
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0716:4920:1520:3621:3100:17
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0716:4920:1620:3621:3200:17
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0716:4920:1620:3621:3200:17
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0716:5020:1620:3721:3300:17
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0716:5020:1720:3721:3300:17
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0816:5020:1720:3721:3300:18
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0816:5020:1720:3821:3400:18
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5813:0816:5120:1820:3821:3400:18
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5913:0816:5120:1820:3821:3400:18