اوقات شرعی به افق عسگران
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی عسگران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عسگران

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق عسگران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1905:5913:0916:5120:1820:3821:3400:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1906:5914:0917:5121:1821:3922:3401:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1907:5915:0918:5122:1822:3923:3502:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2009:0016:0919:5223:1923:3900:3503:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2010:0017:0920:5200:1900:3901:3504:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2011:0018:1021:5201:1901:3902:3505:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2112:0119:1022:5202:1902:3903:3506:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2113:0120:1023:5303:1903:3904:3507:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2214:0121:1000:5304:1904:3905:3508:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2215:0222:1001:5305:1905:3906:3509:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2316:0223:1102:5306:1906:3907:3510:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2317:0300:1103:5307:1907:3908:3411:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2418:0301:1104:5408:1908:3909:3412:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2419:0302:1105:5409:1909:3910:3413:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0403:1106:5410:1810:3811:3414:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2621:0404:1107:5411:1811:3812:3315:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2622:0505:1208:5412:1812:3813:3316:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2723:0506:1209:5413:1813:3814:3317:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0607:1210:5514:1814:3815:3218:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2901:0708:1211:5515:1715:3716:3219:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:0709:1212:5516:1716:3717:3120:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:0810:1213:5517:1717:3718:3121:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0811:1214:5518:1618:3619:3022:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:0912:1315:5519:1619:3620:3023:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:0913:1316:5520:1620:3521:2900:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:1014:1317:5521:1521:3522:2901:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:1115:1318:5522:1522:3423:2802:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:1116:1319:5523:1423:3400:2703:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:1217:1320:5500:1400:3301:2704:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:1318:1321:5601:1301:3302:2605:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:1319:1322:5602:1302:3203:2506:25