اوقات شرعی به افق عسگران
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی عسگران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عسگران

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عسگران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0313:0316:4620:0320:2321:1600:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0314:0317:4621:0421:2422:1701:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0215:0318:4622:0522:2423:1802:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0216:0419:4623:0523:2500:1903:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0117:0420:4600:0600:2601:2004:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0118:0421:4601:0701:2602:2005:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0119:0422:4602:0702:2703:2106:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0020:0423:4703:0803:2804:2207:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2314:0021:0400:4704:0904:2805:2308:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:0022:0401:4705:0905:2906:2409:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2215:5923:0402:4706:1006:3007:2410:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2116:5900:0503:4707:1007:3008:2511:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2117:5901:0504:4708:1108:3109:2612:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2018:5902:0505:4709:1109:3110:2613:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2019:5803:0506:4810:1210:3211:2714:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2020:5804:0507:4811:1211:3212:2815:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1921:5805:0508:4812:1312:3313:2816:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1922:5806:0609:4813:1313:3414:2917:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1923:5807:0610:4814:1414:3415:2918:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1800:5808:0611:4915:1415:3416:3019:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1801:5809:0612:4916:1516:3517:3120:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1802:5810:0613:4917:1517:3518:3121:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1803:5811:0714:4918:1618:3619:3222:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1804:5812:0715:4919:1619:3620:3223:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1805:5813:0716:5020:1620:3621:3200:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1806:5814:0717:5021:1721:3722:3301:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1807:5815:0718:5022:1722:3723:3302:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1808:5816:0819:5023:1723:3700:3303:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1809:5817:0820:5000:1800:3801:3404:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1810:5918:0821:5101:1801:3802:3405:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1911:5919:0822:5102:1802:3803:3406:18