اوقات شرعی به افق چناران شهر
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی چناران شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چناران شهر

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چناران شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4105:2612:3616:2819:4720:0821:0723:44
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4006:2513:3717:2820:4821:0922:0800:44
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3907:2514:3718:2821:4922:1023:0901:44
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2415:3719:2822:5023:1100:1002:44
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2416:3720:2923:5100:1201:1103:44
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3710:2317:3721:2900:5101:1302:1204:44
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3611:2218:3722:2901:5202:1303:1305:44
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3512:2219:3723:2902:5303:1404:1406:44
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3413:2220:3700:3003:5304:1505:1507:44
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3314:2121:3801:3004:5405:1606:1608:44
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3315:2122:3802:3005:5506:1607:1709:44
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3216:2023:3803:3006:5507:1708:1710:44
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3117:2000:3804:3007:5608:1809:1811:44
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3118:2001:3805:3108:5709:1810:1912:44
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3019:2002:3806:3109:5710:1911:2013:44
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1903:3807:3110:5811:2012:2114:44
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2921:1904:3908:3111:5812:2013:2115:44
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2922:1905:3909:3212:5913:2114:2216:44
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1906:3910:3214:0014:2115:2317:44
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2800:1907:3911:3215:0015:2216:2318:44
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2801:1908:3912:3216:0116:2217:2419:44
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2802:1809:4013:3317:0117:2318:2420:44
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2803:1810:4014:3318:0118:2319:2521:44
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2704:1811:4015:3319:0219:2420:2522:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2705:1812:4016:3320:0220:2421:2623:45
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2706:1913:4117:3321:0321:2422:2600:45
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2707:1914:4118:3422:0322:2523:2701:45
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2708:1915:4119:3423:0323:2500:2702:45
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2709:1916:4120:3400:0300:2501:2703:45
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1917:4121:3401:0401:2602:2804:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1918:4222:3502:0402:2603:2805:46