اوقات شرعی به افق خومه زار
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خومه زار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خومه زار

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق خومه زار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2806:0313:0616:4120:0820:2721:2000:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0314:0617:4121:0821:2822:2101:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2908:0415:0618:4122:0822:2823:2102:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2909:0416:0619:4223:0923:2800:2103:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0417:0620:4200:0900:2801:2104:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3011:0518:0721:4201:0901:2802:2105:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3012:0519:0722:4202:0902:2803:2106:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0520:0723:4303:0903:2804:2107:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3114:0621:0700:4304:0904:2805:2108:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0622:0801:4305:0905:2806:2109:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3216:0623:0802:4306:0906:2807:2110:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0700:0803:4407:0907:2808:2111:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3318:0701:0804:4408:0908:2809:2112:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0802:0805:4409:0909:2810:2113:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3420:0803:0806:4410:0910:2811:2014:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:0904:0907:4411:0811:2812:2015:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:0905:0908:4512:0812:2813:2016:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3623:0906:0909:4513:0813:2714:2017:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1007:0910:4514:0814:2715:1918:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:1008:0911:4515:0815:2716:1919:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3802:1109:0912:4516:0716:2717:1820:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:1110:0913:4617:0717:2618:1821:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:1211:1014:4618:0718:2619:1822:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:1312:1015:4619:0719:2620:1723:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1313:1016:4620:0620:2521:1700:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1414:1017:4621:0621:2522:1601:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:1415:1018:4622:0522:2423:1602:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:1516:1019:4623:0523:2400:1503:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1517:1020:4700:0500:2301:1404:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1618:1021:4701:0401:2302:1405:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:1619:1022:4702:0402:2203:1306:25