اوقات شرعی به افق خومه زار
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خومه زار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خومه زار

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خومه زار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:0713:0016:3719:5420:1321:0400:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0614:0017:3720:5521:1422:0501:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0615:0118:3721:5522:1423:0502:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0516:0119:3722:5623:1500:0603:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0517:0120:3723:5700:1601:0704:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0518:0121:3700:5701:1602:0805:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0419:0122:3701:5802:1703:0806:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0420:0123:3702:5803:1704:0907:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:0421:0100:3703:5904:1805:1008:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0322:0101:3704:5905:1806:1009:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:0323:0102:3806:0006:1907:1110:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:0300:0203:3807:0007:2008:1211:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:0301:0204:3808:0108:2009:1212:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:0302:0205:3809:0209:2110:1313:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:0203:0206:3810:0210:2111:1414:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:0204:0207:3811:0211:2212:1415:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0205:0208:3812:0312:2213:1516:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:0206:0309:3813:0313:2314:1517:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:0207:0310:3914:0414:2315:1618:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:0208:0311:3915:0415:2416:1619:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0209:0312:3916:0516:2417:1720:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0210:0313:3917:0517:2418:1721:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:0211:0414:3918:0518:2519:1822:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0212:0415:3919:0619:2520:1823:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0213:0416:4020:0620:2621:1800:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0214:0417:4021:0621:2622:1901:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0215:0518:4022:0722:2623:1902:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0216:0519:4023:0723:2600:1903:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0317:0520:4000:0700:2701:2004:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0318:0521:4101:0801:2702:2005:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0319:0522:4102:0802:2703:2006:18