اوقات شرعی به افق خومه زار
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خومه زار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خومه زار

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق خومه زار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0313:0616:4120:0820:2721:2100:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0414:0617:4121:0821:2822:2101:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2908:0415:0618:4222:0822:2823:2102:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:0416:0619:4223:0923:2800:2103:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0417:0720:4200:0900:2801:2104:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3011:0518:0721:4201:0901:2802:2105:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3012:0519:0722:4202:0902:2803:2106:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3113:0520:0723:4303:0903:2804:2107:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3114:0621:0700:4304:0904:2805:2108:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0622:0801:4305:0905:2806:2109:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3216:0623:0802:4306:0906:2807:2110:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0700:0803:4407:0907:2808:2111:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3318:0701:0804:4408:0908:2809:2112:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0802:0805:4409:0909:2810:2013:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3420:0803:0806:4410:0910:2811:2014:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3521:0904:0907:4411:0811:2812:2015:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:0905:0908:4512:0812:2713:2016:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3623:1006:0909:4513:0813:2714:1917:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:1007:0910:4514:0814:2715:1918:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:1108:0911:4515:0815:2716:1919:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3802:1109:0912:4516:0716:2617:1820:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:1210:0913:4617:0717:2618:1821:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1211:1014:4618:0718:2619:1722:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:1312:1015:4619:0619:2520:1723:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1313:1016:4620:0620:2521:1600:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1414:1017:4621:0621:2522:1601:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1415:1018:4622:0522:2423:1502:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1516:1019:4623:0523:2400:1503:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1517:1020:4700:0400:2301:1404:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1618:1021:4701:0401:2302:1405:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1719:1022:4702:0302:2203:1306:25