اوقات شرعی به افق توپ آغاج
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی توپ آغاج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق توپ آغاج

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق توپ آغاج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2706:0813:1517:0420:2320:4321:4000:25
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0714:1518:0421:2421:4422:4101:25
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2508:0715:1619:0522:2422:4523:4202:25
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0616:1620:0523:2523:4600:4303:25
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0617:1621:0500:2600:4701:4404:25
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0518:1622:0501:2701:4702:4505:24
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0519:1623:0502:2702:4803:4606:24
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2113:0420:1600:0503:2803:4904:4707:24
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2014:0421:1601:0604:2904:5005:4808:24
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1915:0422:1602:0605:2905:5006:4909:24
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1916:0323:1703:0606:3006:5107:4910:24
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1817:0300:1704:0607:3107:5208:5011:24
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1818:0301:1705:0608:3108:5209:5112:24
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1719:0202:1706:0709:3209:5310:5213:24
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1720:0203:1707:0710:3210:5411:5214:24
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1621:0204:1708:0711:3311:5412:5315:25
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1622:0205:1809:0712:3412:5513:5416:25
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1523:0206:1810:0813:3413:5514:5517:25
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1500:0107:1811:0814:3514:5615:5518:25
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1501:0108:1812:0815:3515:5616:5619:25
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1402:0109:1813:0816:3516:5717:5620:25
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1403:0110:1914:0817:3617:5718:5721:25
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1404:0111:1915:0918:3618:5819:5722:25
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1405:0112:1916:0919:3719:5820:5823:25
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1406:0113:1917:0920:3720:5821:5800:26
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1407:0114:1918:0921:3721:5922:5901:26
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1408:0115:2019:1022:3822:5923:5902:26
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1409:0216:2020:1023:3823:5900:5903:26
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1410:0217:2021:1000:3801:0002:0004:26
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1411:0218:2022:1001:3902:0003:0005:26
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0219:2023:1002:3903:0004:0006:27