اوقات شرعی به افق زرین رود
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی زرین رود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زرین رود

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زرین رود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0613:1317:0120:2020:4021:3600:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2507:0614:1318:0121:2021:4122:3701:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0515:1319:0122:2122:4223:3802:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0416:1320:0223:2223:4200:3903:22
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0417:1321:0200:2300:4301:4004:22
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0318:1322:0201:2301:4402:4105:22
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0319:1323:0202:2402:4503:4206:22
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2013:0320:1300:0203:2503:4504:4307:22
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1914:0221:1401:0204:2504:4605:4408:22
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1815:0222:1402:0305:2605:4706:4509:22
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1816:0123:1403:0306:2706:4707:4510:22
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1717:0100:1404:0307:2707:4808:4611:22
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1618:0101:1405:0308:2808:4909:4712:22
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1619:0102:1406:0309:2809:4910:4813:22
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1520:0003:1507:0410:2910:5011:4914:22
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1521:0004:1508:0411:3011:5112:4915:22
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1522:0005:1509:0412:3012:5113:5016:22
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1423:0006:1510:0413:3113:5214:5117:22
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1400:0007:1511:0414:3114:5215:5118:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1401:0008:1612:0515:3215:5316:5219:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1301:5909:1613:0516:3216:5317:5220:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1302:5910:1614:0517:3217:5418:5321:23
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1303:5911:1615:0518:3318:5419:5322:23
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1304:5912:1616:0619:3319:5420:5423:23
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1306:0013:1717:0620:3420:5521:5400:23
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1307:0014:1718:0621:3421:5522:5501:23
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1308:0015:1719:0622:3422:5623:5502:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1309:0016:1720:0623:3523:5600:5503:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1310:0017:1721:0700:3500:5601:5604:24
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1311:0018:1822:0701:3501:5602:5605:24
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1312:0019:1823:0702:3502:5703:5606:24