اوقات شرعی به افق بابامنیر
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی بابامنیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بابامنیر

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بابامنیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:0813:0216:3819:5620:1521:0500:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:0814:0217:3920:5621:1522:0601:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3608:0715:0218:3921:5722:1623:0702:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3609:0716:0219:3922:5823:1700:0803:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0617:0220:3923:5800:1701:0904:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0618:0221:3900:5901:1802:0905:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0619:0222:3901:5902:1803:1006:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:0520:0323:3903:0003:1904:1107:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3314:0521:0300:3904:0004:2005:1108:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:0522:0301:3905:0105:2006:1209:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:0523:0302:3906:0206:2107:1310:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0400:0303:3907:0207:2108:1311:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3118:0401:0304:3908:0308:2209:1412:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3119:0402:0305:3909:0309:2210:1513:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:0403:0406:4010:0410:2311:1514:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:0404:0407:4011:0411:2312:1615:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:0405:0408:4012:0512:2413:1616:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:0306:0409:4013:0513:2414:1717:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0307:0410:4014:0514:2515:1718:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0308:0511:4015:0615:2516:1819:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:0309:0512:4016:0616:2617:1820:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:0310:0513:4117:0717:2618:1921:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:0311:0514:4118:0718:2619:1922:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:0312:0515:4119:0719:2720:2023:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0313:0616:4120:0820:2721:2000:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0414:0617:4121:0821:2722:2101:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0415:0618:4222:0822:2823:2102:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0416:0619:4223:0923:2800:2103:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0417:0620:4200:0900:2801:2104:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0418:0721:4201:0901:2902:2205:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0419:0722:4202:0902:2903:2206:19