اوقات شرعی به افق بابامنیر
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی بابامنیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بابامنیر

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بابامنیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3806:0813:0216:3819:5620:1421:0500:17
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3706:0813:0216:3919:5620:1521:0600:17
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0713:0216:3919:5720:1621:0700:17
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0713:0216:3919:5720:1621:0800:17
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0216:3919:5820:1721:0800:17
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0613:0216:3919:5920:1821:0900:17
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0613:0216:3919:5920:1821:1000:17
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0513:0316:3920:0020:1921:1100:17
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0513:0316:3920:0020:1921:1100:17
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0513:0316:3920:0120:2021:1200:17
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0513:0316:3920:0120:2121:1300:17
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0413:0316:3920:0220:2121:1300:17
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0413:0316:3920:0320:2221:1400:17
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0413:0316:3920:0320:2221:1500:17
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0413:0416:4020:0420:2321:1500:17
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0413:0416:4020:0420:2321:1600:17
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0413:0416:4020:0420:2421:1600:17
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0313:0416:4020:0520:2421:1700:17
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0313:0416:4020:0520:2521:1700:17
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0313:0516:4020:0620:2521:1800:17
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0313:0516:4020:0620:2621:1800:18
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0313:0516:4120:0720:2621:1900:18
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0313:0516:4120:0720:2621:1900:18
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0313:0516:4120:0720:2721:2000:18
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0313:0616:4120:0820:2721:2000:18
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0413:0616:4120:0820:2721:2000:18
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0413:0616:4220:0820:2821:2100:19
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0413:0616:4220:0920:2821:2100:19
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0413:0616:4220:0920:2821:2100:19
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0413:0716:4220:0920:2921:2200:19
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0413:0716:4220:0920:2921:2200:19