اوقات شرعی به افق بابامنیر
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی بابامنیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بابامنیر

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بابامنیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:0813:0216:3819:5620:1521:0600:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3707:0814:0217:3920:5721:1522:0601:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3608:0715:0218:3921:5722:1623:0702:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0716:0219:3922:5823:1700:0803:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0617:0220:3923:5800:1701:0904:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0618:0221:3900:5901:1802:0905:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0619:0222:3902:0002:1903:1006:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:0520:0323:3903:0003:1904:1107:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3314:0521:0300:3904:0104:2005:1208:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3215:0522:0301:3905:0105:2006:1209:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3216:0423:0302:3906:0206:2107:1310:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:0400:0303:3907:0207:2108:1411:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3118:0401:0304:3908:0308:2209:1412:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3119:0402:0305:3909:0309:2210:1513:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:0403:0406:4010:0410:2311:1514:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3021:0404:0407:4011:0411:2312:1615:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:0305:0408:4012:0512:2413:1716:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0306:0409:4013:0513:2414:1717:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0307:0410:4014:0614:2515:1818:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:0308:0511:4015:0615:2516:1819:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:0309:0512:4116:0616:2617:1920:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:0310:0513:4117:0717:2618:1921:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:0311:0514:4118:0718:2719:1922:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:0312:0515:4119:0819:2720:2023:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:0313:0616:4120:0820:2721:2000:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0414:0617:4121:0821:2822:2101:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0415:0618:4222:0822:2823:2102:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0416:0619:4223:0923:2800:2103:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0417:0720:4200:0900:2801:2204:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0418:0721:4201:0901:2902:2205:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0419:0722:4302:0902:2903:2206:20