اوقات شرعی به افق توره
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی توره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق توره

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق توره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0413:0916:5720:1520:3521:3100:20
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0414:1017:5721:1621:3622:3201:20
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0315:1018:5722:1622:3723:3302:20
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0316:1019:5723:1723:3700:3403:20
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0217:1020:5700:1800:3801:3504:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0218:1021:5701:1801:3902:3505:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0119:1022:5702:1902:4003:3606:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1913:0120:1023:5803:2003:4004:3707:20
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1914:0121:1000:5804:2004:4105:3808:20
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1815:0022:1001:5805:2105:4206:3909:20
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1716:0023:1102:5806:2206:4207:4010:20
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1717:0000:1103:5807:2207:4308:4011:20
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1617:5901:1104:5908:2308:4409:4112:20
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1618:5902:1105:5909:2309:4410:4213:20
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1519:5903:1106:5910:2410:4511:4314:20
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1520:5904:1107:5911:2511:4512:4315:20
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1521:5805:1208:5912:2512:4613:4416:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1422:5806:1210:0013:2613:4614:4517:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1423:5807:1211:0014:2614:4715:4518:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1400:5808:1212:0015:2715:4716:4619:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1301:5809:1213:0016:2716:4817:4620:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1302:5810:1314:0017:2717:4818:4721:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1303:5811:1315:0118:2818:4919:4722:21
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1304:5812:1316:0119:2819:4920:4823:21
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5813:1317:0120:2920:5021:4800:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5814:1318:0121:2921:5022:4901:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5815:1419:0222:2922:5023:4902:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5816:1420:0223:3023:5100:4903:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1309:5817:1421:0200:3000:5101:5004:22
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5918:1422:0201:3001:5102:5005:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1311:5919:1523:0202:3002:5103:5006:22