اوقات شرعی به افق توره
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی توره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق توره

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق توره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0513:0916:5620:1520:3521:3100:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0414:1017:5721:1521:3622:3201:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0315:1018:5722:1622:3623:3202:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0316:1019:5723:1723:3700:3303:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0217:1020:5700:1800:3801:3404:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0218:1021:5701:1801:3902:3505:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0119:1022:5702:1902:3903:3606:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2013:0120:1023:5803:2003:4004:3707:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1914:0121:1000:5804:2004:4105:3808:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1815:0022:1001:5805:2105:4106:3909:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1816:0023:1102:5806:2206:4207:3910:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1717:0000:1103:5807:2207:4308:4011:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1617:5901:1104:5908:2308:4309:4112:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1618:5902:1105:5909:2309:4410:4213:20
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:5903:1106:5910:2410:4511:4214:20
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1520:5904:1107:5911:2411:4512:4315:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1521:5805:1208:5912:2512:4613:4416:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1422:5806:1210:0013:2613:4614:4417:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1423:5807:1211:0014:2614:4715:4518:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1400:5808:1212:0015:2615:4716:4619:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1401:5809:1213:0016:2716:4817:4620:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1302:5810:1314:0017:2717:4818:4721:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1303:5811:1315:0118:2818:4919:4722:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1304:5812:1316:0119:2819:4920:4823:21
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5813:1317:0120:2920:5021:4800:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5814:1318:0121:2921:5022:4901:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5815:1419:0222:2922:5023:4902:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5816:1420:0223:3023:5100:4903:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5817:1421:0200:3000:5101:5004:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5918:1422:0201:3001:5102:5005:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5919:1523:0202:3002:5103:5006:22