اوقات شرعی به افق نیل شهر
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی نیل شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیل شهر

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نیل شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3905:1912:2416:1119:2919:4920:4523:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3806:1813:2417:1120:2920:5021:4600:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3807:1814:2418:1121:3021:5122:4701:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1715:2419:1122:3122:5123:4702:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1616:2420:1123:3223:5200:4803:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1617:2421:1100:3200:5301:4904:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1618:2422:1201:3301:5302:5005:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3412:1519:2423:1202:3402:5403:5106:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3313:1520:2400:1203:3403:5504:5207:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1421:2501:1204:3504:5605:5308:34
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3215:1422:2502:1205:3605:5606:5309:34
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3116:1423:2503:1206:3606:5707:5410:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3117:1300:2504:1307:3707:5808:5511:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3018:1301:2505:1308:3708:5809:5612:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3019:1302:2506:1309:3809:5910:5613:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2920:1303:2607:1310:3910:5911:5714:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2921:1304:2608:1311:3912:0012:5815:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2822:1205:2609:1412:4013:0013:5816:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2823:1206:2610:1413:4014:0114:5917:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2800:1207:2611:1414:4115:0116:0018:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2801:1208:2612:1415:4116:0217:0019:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2702:1209:2713:1416:4117:0218:0120:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2703:1210:2714:1517:4218:0319:0121:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2704:1211:2715:1518:4219:0320:0222:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2705:1212:2716:1519:4320:0421:0223:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2706:1213:2817:1520:4321:0422:0300:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2707:1214:2818:1621:4322:0423:0301:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1215:2819:1622:4423:0500:0302:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2709:1216:2820:1623:4400:0501:0403:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1317:2821:1600:4401:0502:0404:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1318:2922:1601:4402:0503:0405:36