اوقات شرعی به افق اندیشه
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی اندیشه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اندیشه

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اندیشه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5613:0316:5120:0920:3021:2600:12
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5614:0317:5121:1021:3122:2701:12
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1407:5515:0318:5122:1122:3123:2802:12
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5416:0319:5123:1223:3200:2903:12
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1209:5417:0320:5100:1200:3301:3004:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5318:0321:5201:1301:3402:3105:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5319:0322:5202:1402:3403:3206:12
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1012:5320:0323:5203:1403:3504:3307:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0913:5221:0300:5204:1504:3605:3308:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0814:5222:0401:5205:1605:3606:3409:12
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0815:5123:0402:5306:1606:3707:3510:12
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0716:5100:0403:5307:1707:3808:3611:12
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0717:5101:0404:5308:1808:3809:3712:12
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0618:5102:0405:5309:1809:3910:3713:12
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0619:5003:0406:5310:1910:4011:3814:12
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0520:5004:0507:5411:1911:4012:3915:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0521:5005:0508:5412:2012:4113:4016:12
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0422:5006:0509:5413:2013:4114:4017:12
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0423:5007:0510:5414:2114:4215:4118:12
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0400:5008:0511:5415:2115:4216:4119:13
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0401:4909:0612:5516:2216:4317:4220:13
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0302:4910:0613:5517:2217:4318:4321:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0303:4911:0614:5518:2318:4419:4322:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0304:4912:0615:5519:2319:4420:4323:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0305:5013:0616:5620:2320:4521:4400:13
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0306:5014:0717:5621:2421:4522:4401:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0307:5015:0718:5622:2422:4523:4502:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0308:5016:0719:5623:2423:4600:4503:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0309:5017:0720:5600:2500:4601:4504:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0310:5018:0721:5701:2501:4602:4605:14
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0411:5019:0822:5702:2502:4603:4606:14