اوقات شرعی به افق آیسک
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی آیسک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آیسک

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی تیر ماه به افق آیسک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4405:2612:3816:2319:5120:1121:0823:47
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4406:2613:3917:2420:5121:1122:0900:47
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4407:2714:3918:2421:5122:1223:0901:48
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4508:2715:3919:2422:5123:1200:0902:48
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4509:2716:3920:2423:5100:1201:0903:48
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4510:2717:3921:2400:5101:1202:0904:48
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4611:2818:4022:2501:5102:1203:0905:49
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4612:2819:4023:2502:5103:1204:0906:49
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4713:2920:4000:2503:5204:1205:0907:49
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4714:2921:4001:2504:5105:1206:0908:49
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4815:2922:4002:2505:5106:1207:0909:50
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4816:3023:4103:2606:5107:1208:0810:50
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4917:3000:4104:2607:5108:1209:0811:50
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5018:3101:4105:2608:5109:1210:0812:50
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5019:3102:4106:2609:5110:1111:0813:51
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5120:3203:4107:2610:5111:1112:0714:51
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5221:3204:4208:2611:5112:1113:0715:51
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5222:3305:4209:2712:5013:1114:0716:51
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5323:3306:4210:2713:5014:1015:0617:52
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5400:3407:4211:2714:5015:1016:0618:52
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5501:3408:4212:2715:4916:1017:0519:52
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5602:3509:4213:2716:4917:0918:0520:52
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5603:3610:4214:2717:4918:0919:0421:53
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5704:3611:4215:2718:4819:0820:0422:53
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5805:3712:4316:2719:4820:0821:0323:53
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5906:3813:4317:2720:4721:0722:0200:53
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0007:3814:4318:2721:4722:0723:0201:53
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0108:3915:4319:2722:4623:0600:0102:54
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0209:3916:4320:2723:4600:0601:0003:54
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0310:4017:4321:2700:4501:0502:0004:54
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0411:4118:4322:2701:4502:0502:5905:54