اوقات شرعی به افق زواره
امروز : یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی زواره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زواره

دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
شنبه
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زواره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5612:5716:4019:5820:1821:1100:09
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5512:5716:4019:5920:1821:1200:09
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5512:5716:4119:5920:1921:1300:09
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5412:5716:4120:0020:2021:1400:09
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5412:5716:4120:0120:2021:1500:09
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5312:5716:4120:0120:2121:1600:09
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5312:5716:4120:0220:2221:1700:09
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5212:5716:4120:0220:2221:1700:09
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5212:5816:4120:0320:2321:1800:09
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5212:5816:4220:0420:2421:1900:09
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5112:5816:4220:0420:2421:2000:09
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5112:5816:4220:0520:2521:2000:09
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5112:5816:4220:0520:2621:2100:09
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5112:5816:4220:0620:2621:2200:09
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5012:5816:4220:0720:2721:2300:09
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5012:5916:4320:0720:2721:2300:09
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5012:5916:4320:0820:2821:2400:09
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5012:5916:4320:0820:2821:2400:09
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5012:5916:4320:0920:2921:2500:09
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5012:5916:4320:0920:2921:2600:09
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0016:4320:1020:3021:2600:09
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0016:4420:1020:3021:2700:09
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0016:4420:1020:3121:2700:10
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0016:4420:1120:3121:2800:10
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0016:4420:1120:3221:2800:10
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0116:4520:1120:3221:2800:10
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0116:4520:1220:3221:2900:10
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0116:4520:1220:3321:2900:10
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0116:4520:1220:3321:2900:11
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5013:0116:4520:1320:3321:3000:11
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5113:0216:4620:1320:3321:3000:11