اوقات شرعی به افق شاپورآباد
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی شاپورآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاپورآباد

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شاپورآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0013:0016:4220:0020:1921:1300:12
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2406:5914:0017:4221:0021:2022:1301:12
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2307:5915:0018:4222:0122:2123:1402:12
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2308:5816:0019:4223:0223:2100:1503:12
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2209:5817:0020:4300:0200:2201:1604:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2110:5818:0021:4301:0301:2302:1705:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2011:5719:0022:4302:0402:2303:1806:12
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2012:5720:0023:4303:0403:2404:1807:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1913:5621:0100:4304:0504:2505:1908:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1914:5622:0101:4305:0605:2506:2009:12
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1815:5623:0102:4306:0606:2607:2110:12
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1816:5600:0103:4407:0707:2708:2111:12
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1717:5501:0104:4408:0708:2709:2212:12
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1718:5502:0105:4409:0809:2810:2313:12
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1619:5503:0206:4410:0810:2811:2314:12
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1620:5504:0207:4411:0911:2912:2415:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1621:5505:0208:4412:0912:2913:2516:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1522:5406:0209:4513:1013:3014:2517:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1523:5407:0210:4514:1014:3015:2618:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1500:5408:0211:4515:1115:3116:2619:13
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1501:5409:0312:4516:1116:3117:2720:13
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1502:5410:0313:4517:1217:3218:2721:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1503:5411:0314:4618:1218:3219:2822:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1504:5412:0315:4619:1219:3220:2823:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1505:5413:0316:4620:1320:3321:2900:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5414:0417:4621:1321:3322:2901:14
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1507:5515:0418:4622:1322:3423:2902:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1508:5516:0419:4723:1423:3400:3003:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1509:5517:0420:4700:1400:3401:3004:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1510:5518:0521:4701:1401:3402:3005:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1511:5519:0522:4702:1402:3503:3106:15