اوقات شرعی به افق  گرگاب
امروز : دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی  گرگاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق  گرگاب

سه شنبه
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۳۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۱ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۲ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۳ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۴ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی مرداد ماه به افق  گرگاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/5/1دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷04:3606:1113:1016:5320:0920:2821:2100:23
1397/5/2سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷05:3707:1214:1017:5321:0821:2822:2001:23
1397/5/3چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷06:3808:1215:1018:5322:0822:2723:2002:23
1397/5/4پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷07:3909:1316:1019:5323:0723:2600:1903:23
1397/5/5جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷08:4010:1417:1020:5200:0600:2601:1804:23
1397/5/6شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷09:4111:1418:1021:5201:0601:2502:1705:23
1397/5/7یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷10:4212:1519:1022:5202:0502:2403:1606:23
1397/5/8دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷11:4313:1620:1023:5203:0403:2304:1507:24
1397/5/9سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷12:4414:1621:1000:5204:0304:2205:1408:24
1397/5/10چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷13:4515:1722:1001:5205:0205:2206:1309:24
1397/5/11پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷14:4616:1823:1002:5206:0206:2107:1210:24
1397/5/12جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷15:4717:1800:1003:5207:0107:2008:1111:24
1397/5/13شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷16:4818:1901:1004:5208:0008:1909:1012:24
1397/5/14یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷17:4919:2002:1005:5108:5909:1810:0913:24
1397/5/15دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷18:5020:2103:1006:5109:5810:1711:0814:24
1397/5/16سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷19:5121:2104:0907:5110:5711:1612:0715:24
1397/5/17چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷20:5222:2205:0908:5111:5612:1513:0516:24
1397/5/18پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷21:5323:2306:0909:5012:5513:1414:0417:24
1397/5/19جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷22:5400:2307:0910:5013:5414:1315:0318:24
1397/5/20شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷23:5501:2408:0911:5014:5315:1216:0219:24
1397/5/21یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷00:5602:2509:0912:5015:5216:1117:0120:24
1397/5/22دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷01:5703:2510:0913:4916:5117:1017:5921:24
1397/5/23سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷02:5804:2611:0814:4917:5018:0918:5822:24
1397/5/24چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷03:5905:2712:0815:4918:4919:0819:5723:24
1397/5/25پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷05:0006:2713:0816:4819:4820:0620:5600:24
1397/5/26جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷06:0107:2814:0817:4820:4721:0521:5401:24
1397/5/27شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷07:0108:2915:0818:4721:4622:0422:5302:24
1397/5/28یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷08:0209:2916:0719:4722:4523:0323:5203:24
1397/5/29دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷09:0310:3017:0720:4623:4400:0200:5004:23
1397/5/30سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷10:0411:3118:0721:4600:4201:0101:4905:23
1397/5/31چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷11:0512:3119:0722:4601:4101:5902:4806:23