اوقات شرعی به افق گز
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی گز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گز

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق گز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1605:5613:0516:4820:1520:3521:3100:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1606:5614:0617:4821:1521:3522:3101:16
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1607:5615:0618:4822:1522:3523:3102:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1708:5716:0619:4823:1523:3600:3103:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1709:5717:0620:4900:1600:3601:3204:16
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1810:5718:0721:4901:1601:3602:3205:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1811:5819:0722:4902:1602:3603:3206:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1812:5820:0723:4903:1603:3604:3207:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1913:5821:0700:5004:1604:3605:3208:17
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1914:5922:0701:5005:1605:3606:3109:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2015:5923:0802:5006:1606:3607:3110:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2017:0000:0803:5007:1607:3608:3111:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2118:0001:0804:5008:1608:3609:3112:18
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2219:0102:0805:5109:1509:3510:3113:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2220:0103:0806:5110:1510:3511:3014:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2321:0204:0807:5111:1511:3512:3015:19
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2422:0205:0908:5112:1512:3513:3016:19
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2423:0306:0909:5113:1513:3514:3017:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2500:0307:0910:5114:1414:3415:2918:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2601:0408:0911:5115:1415:3416:2919:20
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2702:0409:0912:5216:1416:3417:2820:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2703:0510:0913:5217:1417:3318:2821:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2804:0511:0914:5218:1318:3319:2722:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2905:0612:0915:5219:1319:3320:2723:21
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3006:0713:1016:5220:1220:3221:2600:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3107:0714:1017:5221:1221:3222:2601:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3208:0815:1018:5222:1222:3123:2502:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3309:0816:1019:5223:1123:3100:2403:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3310:0917:1020:5200:1100:3001:2404:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3411:1018:1021:5201:1001:2902:2305:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3512:1019:1022:5202:0902:2903:2206:22