اوقات شرعی به افق امین شهر
امروز : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی امین شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امین شهر

یکشنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
دوشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
اوقات شرعی خرداد ماه به افق امین شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5012:4516:2419:4120:0020:5100:00
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5012:4516:2419:4120:0020:5200:00
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:1705:4912:4516:2419:4220:0120:5323:59
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1605:4912:4616:2419:4320:0220:5423:59
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1605:4812:4616:2419:4320:0220:5423:59
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1505:4812:4616:2419:4420:0320:5523:59
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1405:4812:4616:2419:4420:0420:5623:59
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1405:4712:4616:2419:4520:0420:5723:59
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1305:4712:4616:2419:4620:0520:5723:59
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1305:4712:4616:2419:4620:0520:5823:59
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1205:4612:4616:2419:4720:0620:5900:00
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1205:4612:4716:2519:4720:0720:5900:00
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4612:4716:2519:4820:0721:0000:00
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4612:4716:2519:4820:0821:0100:00
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4512:4716:2519:4920:0821:0100:00
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4512:4716:2519:4920:0921:0200:00
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4512:4716:2519:5020:0921:0200:00
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4512:4816:2519:5020:1021:0300:00
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4512:4816:2619:5120:1021:0400:00
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4512:4816:2619:5120:1121:0400:00
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4512:4816:2619:5220:1121:0500:00
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4512:4816:2619:5220:1121:0500:01
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4512:4916:2619:5220:1221:0600:01
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4512:4916:2619:5320:1221:0600:01
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4512:4916:2719:5320:1321:0600:01
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4512:4916:2719:5320:1321:0700:01
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4512:4916:2719:5420:1321:0700:01
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4512:5016:2719:5420:1421:0700:02
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4512:5016:2719:5420:1421:0800:02
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4612:5016:2819:5520:1421:0800:02
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:5016:2819:5520:1421:0800:02