اوقات شرعی به افق گلشن
امروز : جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

امروز
۳ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی گلشن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلشن

شنبه
۴ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۵ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع07:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۶ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۷ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۸ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۹ فروردین ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی فروردین ماه به افق گلشن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/1/1چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷04:4606:0612:1015:3818:1518:3219:1723:30
1397/1/2پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷04:4506:0512:1015:3818:1618:3319:1823:30
1397/1/3جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷05:4307:0313:1016:3819:1619:3420:1900:30
1397/1/4شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷06:4208:0214:0917:3820:1720:3421:2001:29
1397/1/5یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷07:4009:0115:0918:3821:1821:3522:2002:29
1397/1/6دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷08:3909:5916:0919:3922:1822:3623:2103:29
1397/1/7سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷09:3810:5817:0820:3923:1923:3600:2204:28
1397/1/8چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷10:3611:5718:0821:3900:2000:3701:2305:28
1397/1/9پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷11:3512:5619:0822:3901:2001:3802:2306:28
1397/1/10جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷12:3313:5420:0723:3902:2102:3803:2407:27
1397/1/11شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷13:3214:5321:0700:3903:2203:3904:2508:27
1397/1/12یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷14:3115:5222:0701:3904:2204:4005:2609:27
1397/1/13دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷15:2916:5123:0702:3905:2305:4106:2610:26
1397/1/14سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷16:2817:4900:0603:3906:2406:4107:2711:26
1397/1/15چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷17:2618:4801:0604:3907:2407:4208:2812:25
1397/1/16پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷18:2519:4702:0605:4008:2508:4309:2913:25
1397/1/17جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷19:2420:4603:0506:4009:2609:4310:2914:25
1397/1/18شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷20:2221:4404:0507:4010:2610:4411:3015:24
1397/1/19یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷21:2122:4305:0508:4011:2711:4512:3116:24
1397/1/20دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷22:1923:4206:0509:4012:2812:4513:3217:24
1397/1/21سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷23:1800:4107:0410:4013:2913:4614:3318:23
1397/1/22چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷00:1701:3908:0411:4014:2914:4715:3319:23
1397/1/23پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷01:1502:3809:0412:4015:3015:4816:3420:23
1397/1/24جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷02:1403:3710:0413:4016:3116:4817:3521:22
1397/1/25شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷03:1204:3611:0314:4017:3117:4918:3622:22
1397/1/26یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷04:1105:3512:0315:4018:3218:5019:3723:21
1397/1/27دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷05:1006:3313:0316:4019:3319:5020:3800:21
1397/1/28سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷06:0807:3214:0317:4020:3320:5121:3801:21
1397/1/29چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷07:0708:3115:0218:4021:3421:5222:3902:20
1397/1/30پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷08:0609:3016:0219:4022:3522:5323:4003:20
1397/1/31جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷09:0410:2917:0220:4023:3523:5300:4104:20