اوقات شرعی به افق گلشن
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی گلشن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلشن

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گلشن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0213:0016:4019:5820:1721:0900:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0114:0017:4020:5821:1822:1001:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0115:0018:4021:5922:1823:1102:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0016:0019:4023:0023:1900:1203:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0017:0020:4100:0000:2001:1304:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0018:0021:4101:0101:2002:1405:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2411:5919:0022:4102:0102:2103:1406:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2412:5920:0023:4103:0203:2204:1507:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2313:5821:0000:4104:0304:2205:1608:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2214:5822:0101:4105:0305:2306:1709:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2215:5823:0102:4106:0406:2307:1710:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2216:5800:0103:4107:0407:2408:1811:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2117:5701:0104:4208:0508:2509:1912:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2118:5702:0105:4209:0509:2510:1913:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2019:5703:0106:4210:0610:2611:2014:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2020:5704:0207:4211:0611:2612:2115:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2021:5705:0208:4212:0712:2713:2116:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1922:5706:0209:4213:0713:2714:2217:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1923:5707:0210:4314:0814:2815:2218:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1900:5708:0211:4315:0815:2816:2319:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1901:5709:0312:4316:0916:2917:2320:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1902:5710:0313:4317:0917:2918:2421:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1903:5711:0314:4318:1018:2919:2422:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1904:5712:0315:4319:1019:3020:2523:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1905:5713:0316:4420:1020:3021:2500:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1906:5714:0417:4421:1121:3122:2501:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1907:5715:0418:4422:1122:3123:2602:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1908:5716:0419:4423:1123:3100:2603:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1909:5717:0420:4500:1100:3101:2604:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1910:5718:0421:4501:1201:3202:2705:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1911:5819:0522:4502:1202:3203:2706:16