اوقات شرعی به افق گلشن
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی گلشن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلشن

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق گلشن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1905:5813:0516:4520:1220:3221:2700:16
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2006:5814:0517:4521:1221:3222:2701:16
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2007:5815:0518:4622:1222:3223:2702:16
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2008:5816:0619:4623:1323:3200:2703:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2109:5917:0620:4600:1300:3301:2704:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2110:5918:0621:4601:1301:3302:2805:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2111:5919:0622:4602:1302:3303:2806:17
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2213:0020:0623:4703:1303:3304:2807:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2214:0021:0700:4704:1304:3305:2708:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2315:0122:0701:4705:1305:3306:2709:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2316:0123:0702:4706:1306:3307:2710:18
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2417:0100:0703:4707:1307:3308:2711:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2418:0201:0704:4808:1308:3309:2712:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2519:0202:0705:4809:1309:3210:2713:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2620:0303:0806:4810:1210:3211:2714:19
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2621:0304:0807:4811:1211:3212:2615:19
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2722:0405:0808:4812:1212:3213:2616:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2823:0406:0809:4913:1213:3214:2617:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0507:0810:4914:1214:3115:2518:20
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2901:0508:0811:4915:1115:3116:2519:20
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3002:0609:0912:4916:1116:3117:2420:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3103:0610:0913:4917:1117:3018:2421:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0711:0914:4918:1118:3019:2322:21
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:0712:0915:4919:1019:3020:2323:21
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:0813:0916:5020:1020:2921:2200:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:0914:0917:5021:0921:2922:2201:22
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3508:0915:0918:5022:0922:2823:2102:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:1016:0919:5023:0823:2800:2103:22
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:1017:0920:5000:0800:2701:2004:22
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:1118:0921:5001:0701:2702:1905:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:1219:0922:5002:0702:2603:1806:22