اوقات شرعی به افق شادمهر
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی شادمهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شادمهر

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شادمهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4605:2512:3116:1819:3619:5620:5223:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4506:2513:3117:1820:3720:5721:5300:41
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4407:2414:3118:1821:3721:5822:5401:41
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4308:2415:3119:1822:3822:5923:5502:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4209:2316:3120:1823:3923:5900:5603:41
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2317:3121:1800:4001:0001:5704:41
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4111:2218:3122:1901:4002:0102:5705:41
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4012:2219:3123:1902:4103:0103:5806:41
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4013:2120:3100:1903:4204:0204:5907:41
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3914:2121:3201:1904:4205:0306:0008:41
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3815:2122:3202:1905:4306:0307:0109:41
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3816:2023:3203:2006:4307:0408:0210:41
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3717:2000:3204:2007:4408:0509:0211:41
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3718:2001:3205:2008:4509:0510:0312:41
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3619:2002:3206:2009:4510:0611:0413:41
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3620:1903:3307:2010:4611:0712:0414:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3521:1904:3308:2111:4612:0713:0515:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3522:1905:3309:2112:4713:0814:0616:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3523:1906:3310:2113:4714:0815:0617:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3500:1907:3311:2114:4815:0916:0718:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3401:1908:3312:2115:4816:0917:0719:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3402:1909:3413:2216:4917:1018:0820:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3403:1910:3414:2217:4918:1019:0921:42
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3404:1911:3415:2218:4919:1020:0922:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3405:1912:3416:2219:5020:1121:0923:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1913:3517:2220:5021:1122:1000:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1914:3518:2321:5022:1123:1001:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1915:3519:2322:5123:1200:1002:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3409:1916:3520:2323:5100:1201:1103:43
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3410:2017:3521:2300:5101:1202:1104:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3411:2018:3622:2401:5102:1303:1105:43