اوقات شرعی به افق جاورسيان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی جاورسيان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جاورسيان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جاورسيان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0613:0916:5520:1320:3221:2700:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0614:0917:5521:1321:3322:2801:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0515:1018:5522:1422:3423:2902:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0516:1019:5523:1523:3500:3003:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0417:1020:5500:1500:3501:3104:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0418:1021:5501:1601:3602:3205:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0319:1022:5502:1702:3703:3206:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0320:1023:5603:1703:3704:3307:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:0321:1000:5604:1804:3805:3408:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:0222:1001:5605:1905:3906:3509:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0223:1002:5606:1906:3907:3610:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2117:0200:1103:5607:2007:4008:3611:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:0101:1104:5608:2008:4109:3712:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2019:0102:1105:5709:2109:4110:3813:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2020:0103:1106:5710:2110:4211:3914:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1921:0104:1107:5711:2211:4212:3915:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1922:0105:1108:5712:2312:4313:4016:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1923:0006:1209:5713:2313:4414:4117:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1800:0007:1210:5814:2414:4415:4118:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1801:0008:1211:5815:2415:4516:4219:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1802:0009:1212:5816:2416:4517:4220:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1803:0010:1213:5817:2517:4518:4321:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1804:0011:1314:5818:2518:4619:4322:21
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1705:0012:1315:5919:2619:4620:4423:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0013:1316:5920:2620:4721:4400:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0014:1317:5921:2621:4722:4501:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0015:1418:5922:2722:4723:4502:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0116:1420:0023:2723:4800:4503:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0117:1421:0000:2700:4801:4604:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0118:1422:0001:2801:4802:4605:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0119:1423:0002:2802:4803:4606:23