اوقات شرعی به افق جاورسيان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی جاورسيان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جاورسيان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جاورسيان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2906:0613:0916:5520:1320:3321:2700:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0614:0917:5521:1321:3322:2801:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0515:1018:5522:1422:3423:2902:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0516:1019:5523:1523:3500:3003:20
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0417:1020:5500:1500:3601:3104:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0418:1021:5501:1601:3602:3205:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0319:1022:5602:1702:3703:3306:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0320:1023:5603:1703:3804:3307:20
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2314:0321:1000:5604:1804:3805:3408:20
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:0222:1001:5605:1905:3906:3509:20
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0223:1102:5606:1906:4007:3610:20
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2117:0200:1103:5607:2007:4008:3711:20
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0101:1104:5708:2008:4109:3712:20
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2019:0102:1105:5709:2109:4110:3813:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2020:0103:1106:5710:2210:4211:3914:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1921:0104:1107:5711:2211:4312:3915:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1922:0105:1208:5712:2312:4313:4016:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1823:0006:1209:5713:2313:4414:4117:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1800:0007:1210:5814:2414:4415:4118:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1801:0008:1211:5815:2415:4516:4219:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1802:0009:1212:5816:2516:4517:4220:21
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1803:0010:1313:5817:2517:4618:4321:21
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1804:0011:1314:5918:2518:4619:4322:21
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1705:0012:1315:5919:2619:4620:4423:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1706:0013:1316:5920:2620:4721:4400:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0014:1317:5921:2621:4722:4501:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1708:0015:1418:5922:2722:4723:4502:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0116:1420:0023:2723:4800:4503:22
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1810:0117:1421:0000:2700:4801:4604:22
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1811:0118:1422:0001:2801:4802:4605:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1812:0119:1423:0002:2802:4803:4606:23