اوقات شرعی به افق خنداب
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خنداب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خنداب

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خنداب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2906:0713:1016:5520:1420:3421:2800:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0614:1017:5621:1421:3422:2901:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0515:1018:5622:1522:3523:3002:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0516:1019:5623:1623:3600:3103:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0417:1020:5600:1600:3601:3204:21
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0418:1021:5601:1701:3702:3305:21
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0419:1122:5602:1802:3803:3406:21
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0320:1123:5703:1803:3904:3507:21
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2314:0321:1100:5704:1904:3905:3508:21
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:0222:1101:5705:2005:4006:3609:21
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0223:1102:5706:2006:4107:3710:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2117:0200:1103:5707:2107:4108:3811:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0201:1104:5708:2108:4209:3812:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2019:0102:1205:5809:2209:4210:3913:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1920:0103:1206:5810:2210:4311:4014:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1921:0104:1207:5811:2311:4412:4115:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1922:0105:1208:5812:2412:4413:4116:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1823:0106:1209:5813:2413:4514:4217:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1800:0107:1210:5914:2514:4515:4218:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1801:0008:1311:5915:2515:4616:4319:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1802:0009:1312:5916:2516:4617:4420:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1703:0010:1313:5917:2617:4718:4421:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1704:0011:1314:5918:2618:4719:4422:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1705:0012:1316:0019:2719:4720:4523:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1706:0013:1417:0020:2720:4821:4500:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0114:1418:0021:2721:4822:4601:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1708:0115:1419:0022:2822:4823:4602:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0116:1420:0023:2823:4900:4603:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0117:1521:0100:2800:4901:4704:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1811:0118:1522:0101:2901:4902:4705:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1812:0119:1523:0102:2902:4903:4706:23