اوقات شرعی به افق خنداب
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خنداب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خنداب

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تیر ماه به افق خنداب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1806:0213:1517:0120:2920:5021:4700:23
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1807:0214:1518:0221:2921:5022:4801:24
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1908:0215:1619:0222:2922:5023:4802:24
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1909:0216:1620:0223:2923:5000:4803:24
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1910:0317:1621:0200:2900:5001:4804:24
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2011:0318:1622:0201:3001:5002:4805:25
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2012:0319:1623:0302:3002:5003:4806:25
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2113:0420:1700:0303:3003:5004:4807:25
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2114:0421:1701:0304:3004:5005:4808:25
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2215:0422:1702:0305:3005:5006:4809:26
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2216:0523:1703:0306:3006:5007:4710:26
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2317:0500:1704:0407:2907:5008:4711:26
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2318:0601:1805:0408:2908:5009:4712:26
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2419:0602:1806:0409:2909:5010:4713:27
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2520:0703:1807:0410:2910:5011:4614:27
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2521:0704:1808:0411:2911:4912:4615:27
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2622:0805:1809:0412:2912:4913:4616:27
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2723:0806:1810:0413:2813:4914:4517:28
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2800:0907:1911:0514:2814:4815:4518:28
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2901:1008:1912:0515:2815:4816:4419:28
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2902:1009:1913:0516:2716:4817:4420:28
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3003:1110:1914:0517:2717:4718:4321:29
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:1111:1915:0518:2718:4719:4322:29
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:1212:1916:0519:2619:4620:4223:29
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:1313:1917:0520:2620:4621:4200:29
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:1314:1918:0521:2521:4522:4101:30
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:1415:1919:0522:2522:4523:4002:30
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3609:1516:2020:0523:2423:4400:3903:30
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3710:1517:2021:0500:2400:4401:3904:30
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3811:1618:2022:0501:2301:4302:3805:30
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3912:1719:2023:0502:2302:4203:3706:31