اوقات شرعی به افق خنداب
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خنداب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خنداب

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خنداب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0713:1016:5520:1320:3321:2800:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0614:1017:5621:1421:3422:2901:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0615:1018:5622:1522:3523:3002:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0516:1019:5623:1523:3600:3103:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0517:1020:5600:1600:3601:3204:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0418:1021:5601:1701:3702:3305:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0419:1022:5602:1802:3803:3406:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0320:1123:5603:1803:3804:3407:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:0321:1100:5704:1904:3905:3508:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:0322:1101:5705:1905:4006:3609:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0223:1102:5706:2006:4007:3710:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2117:0200:1103:5707:2107:4108:3811:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2018:0201:1104:5708:2108:4209:3812:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2019:0102:1205:5809:2209:4210:3913:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2020:0103:1206:5810:2210:4311:4014:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1921:0104:1207:5811:2311:4312:4015:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1922:0105:1208:5812:2312:4413:4116:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1823:0106:1209:5813:2413:4514:4217:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1800:0107:1210:5914:2414:4515:4218:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1801:0008:1311:5915:2515:4616:4319:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1802:0009:1312:5916:2516:4617:4320:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1803:0010:1313:5917:2617:4618:4421:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1704:0011:1314:5918:2618:4719:4422:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1705:0012:1316:0019:2719:4720:4523:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0013:1417:0020:2720:4821:4500:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0114:1418:0021:2721:4822:4601:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0115:1419:0022:2822:4823:4602:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0116:1420:0023:2823:4900:4603:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0117:1521:0100:2800:4901:4704:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0118:1522:0101:2801:4902:4705:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0119:1523:0102:2902:4903:4706:23