اوقات شرعی به افق گوهران
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی گوهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گوهران

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گوهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2205:4812:3516:0419:2219:4020:2823:52
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2206:4813:3517:0420:2320:4121:2900:52
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2107:4814:3518:0421:2321:4122:3001:52
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2108:4715:3519:0422:2422:4223:3102:52
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2009:4716:3520:0423:2423:4200:3103:52
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2010:4717:3621:0400:2500:4301:3204:52
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1911:4618:3622:0401:2501:4302:3205:52
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1912:4619:3623:0402:2602:4403:3306:52
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1813:4620:3600:0403:2603:4404:3407:52
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1814:4621:3601:0404:2704:4505:3408:52
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1715:4522:3602:0405:2705:4606:3509:52
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1716:4523:3603:0406:2806:4607:3510:52
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1717:4500:3704:0407:2807:4708:3611:52
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1718:4501:3705:0408:2908:4709:3712:53
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1619:4502:3706:0409:2909:4710:3713:53
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1620:4503:3707:0410:2910:4811:3814:53
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1621:4504:3708:0411:3011:4812:3815:53
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1622:4505:3709:0412:3012:4913:3916:53
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1623:4506:3810:0413:3113:4914:3917:53
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1600:4507:3811:0514:3114:5015:4018:53
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1501:4508:3812:0515:3215:5016:4019:53
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1502:4509:3813:0516:3216:5017:4020:54
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1503:4510:3814:0517:3217:5118:4121:54
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1504:4511:3915:0518:3318:5119:4122:54
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1505:4512:3916:0519:3319:5120:4223:54
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1506:4513:3917:0520:3320:5221:4200:54
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1607:4514:3918:0621:3321:5222:4201:55
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1608:4515:3919:0622:3422:5223:4302:55
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1609:4516:4020:0623:3423:5300:4303:55
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1610:4617:4021:0600:3400:5301:4304:55
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1611:4618:4022:0601:3501:5302:4305:55