اوقات شرعی به افق آب پخش
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی آب پخش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آب پخش

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آب پخش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1013:0216:3719:5520:1421:0400:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4007:1014:0217:3720:5621:1422:0501:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3908:0915:0318:3721:5622:1523:0502:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:0916:0319:3822:5723:1500:0603:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:0817:0320:3823:5700:1601:0704:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3711:0818:0321:3800:5801:1702:0805:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:0819:0322:3801:5802:1703:0806:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3613:0720:0323:3802:5903:1804:0907:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:0721:0300:3804:0004:1805:1008:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:0722:0301:3805:0005:1906:1009:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:0723:0402:3806:0106:2007:1110:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:0600:0403:3807:0107:2008:1211:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:0601:0404:3808:0208:2109:1212:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:0602:0405:3809:0209:2110:1313:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:0603:0406:3810:0310:2211:1314:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:0604:0407:3911:0311:2212:1415:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:0605:0508:3912:0412:2313:1516:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:0606:0509:3913:0413:2314:1517:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3300:0607:0510:3914:0414:2415:1618:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3201:0608:0511:3915:0515:2416:1619:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:0609:0512:3916:0516:2417:1720:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:0610:0613:3917:0617:2518:1721:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:0611:0614:4018:0618:2519:1722:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:0612:0615:4019:0619:2620:1823:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0613:0616:4020:0720:2621:1800:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0614:0617:4021:0721:2622:1901:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:0615:0718:4022:0722:2623:1902:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:0616:0719:4123:0823:2700:1903:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3310:0617:0720:4100:0800:2701:2004:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0618:0721:4101:0801:2702:2005:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0719:0722:4102:0802:2803:2006:21