اوقات شرعی به افق آب پخش
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی آب پخش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آب پخش

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آب پخش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:1013:0216:3719:5520:1321:0400:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:1014:0217:3720:5521:1422:0501:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:0915:0318:3721:5622:1523:0502:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:0916:0319:3822:5723:1500:0603:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3810:0817:0320:3823:5700:1601:0704:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3711:0818:0321:3800:5801:1702:0705:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:0819:0322:3801:5802:1703:0806:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3613:0720:0323:3802:5903:1804:0907:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3614:0721:0300:3803:5904:1805:1008:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3515:0722:0301:3805:0005:1906:1009:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3516:0723:0302:3806:0106:1907:1110:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:0600:0403:3807:0107:2008:1211:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3418:0601:0404:3808:0208:2109:1212:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:0602:0405:3809:0209:2110:1313:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3420:0603:0406:3810:0310:2211:1314:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3321:0604:0407:3911:0311:2212:1415:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3322:0605:0508:3912:0312:2313:1416:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3323:0606:0509:3913:0413:2314:1517:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3300:0607:0510:3914:0414:2315:1618:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3301:0608:0511:3915:0515:2416:1619:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3202:0609:0512:3916:0516:2417:1720:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3203:0610:0513:3917:0617:2518:1721:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3204:0611:0614:4018:0618:2519:1722:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3205:0612:0615:4019:0619:2520:1823:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3206:0613:0616:4020:0720:2621:1800:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0614:0617:4021:0721:2622:1901:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0615:0718:4022:0722:2623:1902:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3209:0616:0719:4123:0723:2700:1903:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0617:0720:4100:0800:2701:1904:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0618:0721:4101:0801:2702:2005:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0719:0722:4102:0802:2703:2006:21