اوقات شرعی به افق کورائیم
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی کورائیم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کورائیم

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کورائیم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1606:0213:1417:0620:2620:4721:4600:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1507:0114:1418:0621:2721:4822:4701:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1408:0115:1419:0722:2822:4923:4802:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1309:0016:1420:0723:2823:5000:4903:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5917:1421:0700:2900:5001:5004:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1110:5918:1422:0701:3001:5102:5105:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1011:5819:1423:0702:3102:5203:5206:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0912:5820:1400:0803:3103:5304:5307:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:5721:1501:0804:3204:5405:5408:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0814:5722:1502:0805:3305:5406:5509:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0715:5623:1503:0806:3306:5507:5610:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0616:5600:1504:0907:3407:5608:5711:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0617:5601:1505:0908:3508:5709:5812:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0518:5502:1506:0909:3509:5710:5913:20
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:5503:1507:0910:3610:5812:0014:20
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0420:5504:1608:0911:3711:5813:0015:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0321:5505:1609:1012:3712:5914:0116:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0322:5506:1610:1013:3814:0015:0217:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0223:5407:1611:1014:3815:0016:0218:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0200:5408:1612:1015:3916:0117:0319:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0201:5409:1713:1116:3917:0118:0420:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0202:5410:1714:1117:4018:0219:0421:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0103:5411:1715:1118:4019:0220:0522:21
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0104:5412:1716:1119:4120:0321:0523:21
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0105:5413:1717:1220:4121:0322:0600:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0106:5414:1818:1221:4122:0323:0601:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0107:5415:1819:1222:4223:0400:0702:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0108:5416:1820:1223:4200:0401:0703:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0109:5417:1821:1300:4201:0402:0704:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0110:5518:1922:1301:4302:0503:0805:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0111:5519:1923:1302:4303:0504:0806:22