اوقات شرعی به افق امام حسن
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی امام حسن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امام حسن

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق امام حسن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1213:0616:4219:5920:1821:0900:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1214:0617:4221:0021:1922:0901:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:1115:0618:4222:0022:1923:1002:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:1116:0619:4223:0123:2000:1103:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:1117:0620:4200:0200:2001:1204:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1018:0621:4201:0201:2102:1205:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:1019:0622:4202:0302:2203:1306:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:1020:0623:4203:0303:2204:1407:21
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:0921:0600:4204:0404:2305:1508:21
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0922:0701:4205:0405:2306:1509:21
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0923:0702:4206:0506:2407:1610:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0900:0703:4207:0507:2508:1711:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0801:0704:4308:0608:2509:1712:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0802:0705:4309:0609:2610:1813:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0803:0706:4310:0710:2611:1814:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:0804:0807:4311:0711:2712:1915:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0805:0808:4312:0812:2713:2016:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0806:0809:4313:0813:2814:2017:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0807:0810:4314:0914:2815:2118:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:0808:0811:4415:0915:2816:2119:22
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:0809:0912:4416:1016:2917:2220:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:0810:0913:4417:1017:2918:2221:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:0811:0914:4418:1018:3019:2222:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:0812:0915:4419:1119:3020:2323:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3406:0813:0916:4420:1120:3021:2300:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0814:1017:4521:1121:3122:2401:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0815:1018:4522:1222:3123:2402:23
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0816:1019:4523:1223:3100:2403:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0817:1020:4500:1200:3201:2404:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0918:1021:4501:1201:3202:2505:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0919:1122:4602:1302:3203:2506:23