اوقات شرعی به افق سده لنجان
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی سده لنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سده لنجان

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق سده لنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1905:5813:0716:4820:1520:3521:3000:17
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1906:5914:0717:4821:1521:3522:3101:17
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2007:5915:0718:4822:1522:3523:3102:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2008:5916:0719:4923:1523:3600:3103:18
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2009:5917:0720:4900:1600:3601:3104:18
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2111:0018:0821:4901:1601:3602:3105:18
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2112:0019:0822:4902:1602:3603:3106:18
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2213:0020:0823:4903:1603:3604:3107:19
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2214:0121:0800:5004:1604:3605:3108:19
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2315:0122:0901:5005:1605:3606:3109:19
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2316:0223:0902:5006:1606:3607:3110:19
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2417:0200:0903:5007:1607:3608:3111:20
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2418:0201:0904:5008:1608:3609:3012:20
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2519:0302:0905:5109:1509:3510:3013:20
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0303:0906:5110:1510:3511:3014:20
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2621:0404:1007:5111:1511:3512:3015:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2722:0405:1008:5112:1512:3513:2916:21
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2723:0506:1009:5113:1513:3514:2917:21
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0507:1010:5214:1514:3415:2918:21
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2901:0608:1011:5215:1415:3416:2819:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3002:0609:1012:5216:1416:3417:2820:22
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:0710:1013:5217:1417:3318:2721:22
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0811:1114:5218:1318:3319:2722:22
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:0812:1115:5219:1319:3320:2623:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:0913:1116:5220:1320:3221:2600:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:0914:1117:5221:1221:3222:2501:23
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3508:1015:1118:5222:1222:3123:2402:23
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:1116:1119:5323:1123:3100:2403:23
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:1117:1120:5300:1100:3001:2304:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:1218:1121:5301:1001:3002:2205:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:1219:1122:5302:1002:2903:2206:24