اوقات شرعی به افق چغادک
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی چغادک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چغادک

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چغادک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:1113:0316:3719:5420:1321:0300:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:1114:0317:3720:5521:1322:0401:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:1015:0318:3721:5522:1423:0402:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:1016:0319:3722:5623:1500:0503:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:0917:0320:3723:5700:1501:0604:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:0918:0321:3700:5701:1602:0605:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:0919:0322:3701:5802:1603:0706:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:0820:0323:3702:5803:1704:0807:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0821:0300:3703:5904:1805:0908:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3715:0822:0401:3704:5905:1806:0909:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:0823:0402:3706:0006:1907:1010:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3617:0700:0403:3707:0007:1908:1011:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0701:0404:3708:0108:2009:1112:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:0702:0405:3809:0109:2010:1213:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:0703:0406:3810:0210:2111:1214:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:0704:0507:3811:0211:2112:1315:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:0705:0508:3812:0312:2213:1316:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:0706:0509:3813:0313:2214:1417:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:0707:0510:3814:0414:2315:1418:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3401:0708:0511:3815:0415:2316:1519:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:0709:0512:3816:0416:2417:1520:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:0710:0613:3917:0517:2418:1621:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:0711:0614:3918:0518:2419:1622:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:0712:0615:3919:0619:2520:1723:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0713:0616:3920:0620:2521:1700:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0714:0717:3921:0621:2522:1701:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0715:0718:4022:0722:2623:1802:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0716:0719:4023:0723:2600:1803:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0717:0720:4000:0700:2601:1804:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0818:0721:4001:0701:2602:1905:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:0819:0822:4002:0802:2703:1906:21