اوقات شرعی به افق ارد
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی ارد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارد

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی تیر ماه به افق ارد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0012:5716:2719:5420:1321:0400:12
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0113:5817:2720:5521:1322:0501:12
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3008:0114:5818:2721:5522:1423:0502:12
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3009:0115:5819:2822:5523:1400:0503:12
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0216:5820:2823:5500:1401:0504:13
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3111:0217:5821:2800:5501:1402:0505:13
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0218:5922:2801:5502:1403:0506:13
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0219:5923:2902:5503:1404:0507:13
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3214:0320:5900:2903:5504:1405:0508:14
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0321:5901:2904:5505:1406:0509:14
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3316:0422:5902:2905:5506:1407:0510:14
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0400:0003:2906:5507:1408:0511:14
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:0401:0004:3007:5508:1409:0512:15
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0502:0005:3008:5509:1410:0513:15
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:0503:0006:3009:5510:1411:0414:15
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:0604:0007:3010:5511:1412:0415:15
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:0605:0108:3111:5512:1413:0416:15
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:0606:0109:3112:5513:1314:0417:16
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:0707:0110:3113:5514:1315:0418:16
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:0708:0111:3114:5415:1316:0319:16
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3802:0809:0112:3215:5416:1317:0320:16
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:0810:0113:3216:5417:1218:0321:17
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:0911:0114:3217:5418:1219:0222:17
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:0912:0115:3218:5319:1220:0223:17
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1013:0216:3219:5320:1221:0100:17
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1014:0217:3320:5321:1122:0101:17
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4208:1115:0218:3321:5222:1123:0002:17
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:1116:0219:3322:5223:1000:0003:18
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1217:0220:3323:5200:1000:5904:18
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1218:0221:3300:5101:1001:5905:18
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4512:1319:0222:3301:5102:0902:5806:18