اوقات شرعی به افق ارد
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی ارد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارد

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق ارد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0112:5716:2719:5420:1321:0400:12
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3007:0113:5817:2720:5521:1322:0501:12
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3008:0114:5818:2721:5522:1423:0502:12
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3009:0115:5819:2822:5523:1400:0503:13
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0216:5820:2823:5500:1401:0504:13
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3111:0217:5921:2800:5501:1402:0505:13
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:0218:5922:2801:5502:1403:0506:13
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3213:0319:5923:2902:5503:1404:0507:13
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:0320:5900:2903:5504:1405:0508:14
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0321:5901:2904:5505:1406:0509:14
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:0423:0002:2905:5506:1407:0510:14
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0400:0003:3006:5507:1408:0511:14
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:0401:0004:3007:5508:1409:0512:15
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0502:0005:3008:5509:1410:0513:15
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:0503:0006:3009:5510:1411:0414:15
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3521:0604:0007:3110:5511:1412:0415:15
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:0605:0108:3111:5512:1413:0416:15
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:0706:0109:3112:5513:1314:0417:16
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:0707:0110:3113:5514:1315:0318:16
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:0708:0111:3114:5415:1316:0319:16
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:0809:0112:3215:5416:1317:0320:16
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:0810:0113:3216:5417:1218:0221:17
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:0911:0114:3217:5418:1219:0222:17
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:0912:0115:3218:5319:1220:0223:17
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1013:0216:3219:5320:1121:0100:17
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1014:0217:3320:5321:1122:0101:17
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1115:0218:3321:5222:1123:0002:17
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4309:1116:0219:3322:5223:1000:0003:18
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1217:0220:3323:5200:1000:5904:18
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1218:0221:3300:5101:0901:5905:18
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1319:0222:3301:5102:0902:5806:18