اوقات شرعی به افق داریان
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی داریان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق داریان

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق داریان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2505:5913:0016:3420:0220:2121:1300:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2506:5914:0017:3521:0221:2122:1401:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2507:5915:0118:3522:0222:2123:1402:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2609:0016:0119:3523:0223:2100:1403:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2610:0017:0120:3500:0200:2101:1404:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2611:0018:0121:3601:0201:2102:1405:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2712:0119:0122:3602:0202:2203:1406:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2713:0120:0223:3603:0203:2204:1407:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2814:0121:0200:3604:0204:2205:1408:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2815:0222:0201:3705:0205:2206:1409:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2916:0223:0202:3706:0206:2207:1410:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2917:0200:0203:3707:0207:2208:1411:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3018:0301:0304:3708:0208:2109:1412:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3019:0302:0305:3709:0209:2110:1413:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3120:0403:0306:3810:0210:2111:1314:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3121:0404:0307:3811:0211:2112:1315:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3222:0505:0308:3812:0212:2113:1316:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3323:0506:0309:3813:0213:2114:1317:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3300:0607:0410:3814:0214:2115:1218:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3401:0608:0411:3915:0115:2016:1219:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3502:0709:0412:3916:0116:2017:1220:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3503:0710:0413:3917:0117:2018:1121:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3604:0811:0414:3918:0018:1919:1122:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3705:0812:0415:3919:0019:1920:1023:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3706:0913:0416:4020:0020:1921:1000:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3807:0914:0417:4020:5921:1822:0901:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3908:1015:0518:4021:5922:1823:0902:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4009:1016:0519:4022:5923:1700:0803:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4010:1117:0520:4023:5800:1701:0804:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4111:1118:0521:4000:5801:1602:0705:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4212:1219:0522:4001:5702:1603:0606:20