اوقات شرعی به افق نمین
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی نمین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نمین

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نمین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5913:1317:0620:2620:4821:4800:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5914:1318:0621:2721:4922:4901:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5815:1319:0622:2822:4923:5002:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5816:1320:0723:2923:5000:5103:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5717:1321:0700:3000:5101:5204:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5618:1322:0701:3001:5202:5305:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5619:1323:0702:3102:5303:5406:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:5520:1300:0803:3203:5404:5507:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:5521:1401:0804:3304:5405:5608:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:5422:1402:0805:3305:5506:5709:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:5423:1403:0806:3406:5607:5810:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:5400:1404:0907:3507:5708:5911:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0217:5301:1405:0908:3508:5709:5912:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:5302:1406:0909:3609:5811:0013:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:5303:1507:0910:3710:5912:0114:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:5304:1508:1011:3711:5913:0215:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5921:5205:1509:1012:3813:0014:0316:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:5206:1510:1013:3814:0015:0317:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:5207:1511:1014:3915:0116:0418:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5800:5208:1512:1115:3916:0117:0519:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:5209:1613:1116:4017:0218:0520:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:5210:1614:1117:4018:0219:0621:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5703:5211:1615:1118:4119:0320:0622:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5704:5212:1616:1119:4120:0321:0723:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5705:5213:1717:1220:4121:0422:0700:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:5214:1718:1221:4222:0423:0801:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:5215:1719:1222:4223:0500:0802:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:5216:1720:1223:4200:0501:0903:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:5217:1721:1300:4301:0502:0904:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:5218:1822:1301:4302:0503:0905:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5711:5219:1823:1302:4303:0604:0906:20