اوقات شرعی به افق حر
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی حر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حر

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق حر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3206:1113:1816:5920:2620:4621:4100:29
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3207:1114:1917:5921:2621:4622:4101:29
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3208:1115:1919:0022:2622:4623:4202:29
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3309:1116:1920:0023:2723:4700:4203:30
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3310:1217:1921:0000:2700:4701:4204:30
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3411:1218:1922:0001:2701:4702:4205:30
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3412:1219:2023:0002:2702:4703:4206:30
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3413:1320:2000:0103:2703:4704:4207:31
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3514:1321:2001:0104:2704:4705:4208:31
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3515:1322:2002:0105:2705:4706:4209:31
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3616:1423:2003:0106:2706:4707:4210:31
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3617:1400:2104:0107:2707:4708:4111:32
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3718:1501:2105:0208:2708:4709:4112:32
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3819:1502:2106:0209:2709:4610:4113:32
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3820:1603:2107:0210:2610:4611:4114:32
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3921:1604:2108:0211:2611:4612:4115:33
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3922:1705:2109:0212:2612:4613:4016:33
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4023:1706:2210:0313:2613:4614:4017:33
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4100:1807:2211:0314:2614:4515:3918:33
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4201:1808:2212:0315:2515:4516:3919:34
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4202:1909:2213:0316:2516:4517:3920:34
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4303:1910:2214:0317:2517:4418:3821:34
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4404:2011:2215:0318:2418:4419:3822:34
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:2012:2216:0319:2419:4420:3723:34
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4606:2113:2217:0420:2420:4321:3700:35
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4607:2214:2318:0421:2321:4322:3601:35
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4708:2215:2319:0422:2322:4223:3502:35
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4809:2316:2320:0423:2223:4200:3503:35
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4910:2317:2321:0400:2200:4101:3404:35
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5011:2418:2322:0401:2101:4102:3305:36
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5112:2519:2323:0402:2102:4003:3306:36