اوقات شرعی به افق دستجرد
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی دستجرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دستجرد

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دستجرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0213:0616:5220:1020:3021:2500:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0214:0617:5221:1021:3022:2501:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0115:0618:5222:1122:3123:2602:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0116:0619:5223:1223:3200:2703:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0017:0620:5200:1200:3301:2804:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0018:0621:5201:1301:3302:2905:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1911:5919:0622:5202:1402:3403:3006:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1912:5920:0623:5303:1403:3504:3107:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1813:5821:0700:5304:1504:3505:3208:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1714:5822:0701:5305:1605:3606:3209:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1715:5823:0702:5306:1606:3707:3310:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1616:5700:0703:5307:1707:3708:3411:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1617:5701:0704:5308:1708:3809:3512:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1518:5702:0705:5409:1809:3910:3513:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:5703:0806:5410:1910:3911:3614:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1420:5604:0807:5411:1911:4012:3715:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1421:5605:0808:5412:2012:4013:3716:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1422:5606:0809:5413:2013:4114:3817:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1323:5607:0810:5514:2114:4115:3918:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1300:5608:0811:5515:2115:4216:3919:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1301:5609:0912:5516:2216:4217:4020:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1302:5610:0913:5517:2217:4318:4021:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1303:5611:0914:5518:2218:4319:4122:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1204:5612:0915:5619:2319:4420:4123:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5613:0916:5620:2320:4421:4200:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5614:1017:5621:2321:4422:4201:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5615:1018:5622:2422:4523:4202:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5616:1019:5723:2423:4500:4303:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5617:1020:5700:2400:4501:4304:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5618:1121:5701:2501:4502:4305:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5719:1122:5702:2502:4603:4406:19