اوقات شرعی به افق دستجرد
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی دستجرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دستجرد

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق دستجرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1305:5713:1116:5720:2520:4621:4400:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1306:5714:1117:5821:2521:4622:4401:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1407:5715:1118:5822:2522:4623:4402:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1408:5816:1219:5823:2623:4600:4403:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1409:5817:1220:5800:2600:4601:4404:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1510:5818:1221:5901:2601:4602:4405:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1511:5919:1222:5902:2602:4703:4406:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1612:5920:1223:5903:2603:4704:4407:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1613:5921:1300:5904:2604:4705:4408:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1715:0022:1301:5905:2605:4606:4409:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1716:0023:1302:5906:2606:4607:4410:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1817:0100:1304:0007:2607:4608:4411:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1818:0101:1305:0008:2608:4609:4312:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1919:0202:1406:0009:2509:4610:4313:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2020:0203:1407:0010:2510:4611:4314:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2021:0304:1408:0011:2511:4612:4315:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2122:0305:1409:0012:2512:4513:4216:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2223:0406:1410:0113:2513:4514:4217:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2300:0407:1411:0114:2414:4515:4118:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2401:0508:1512:0115:2415:4416:4119:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2402:0509:1513:0116:2416:4417:4020:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2503:0610:1514:0117:2317:4418:4021:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2604:0711:1515:0118:2318:4319:3922:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2705:0712:1516:0119:2219:4320:3923:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2806:0813:1517:0120:2220:4221:3800:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2907:0914:1518:0121:2221:4222:3701:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3008:0915:1519:0122:2122:4123:3702:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3109:1016:1520:0123:2123:4100:3603:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3210:1117:1521:0100:2000:4001:3504:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3311:1118:1522:0101:1901:3902:3405:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3412:1219:1623:0102:1902:3903:3406:26