اوقات شرعی به افق دستجرد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی دستجرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دستجرد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دستجرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0213:0616:5220:1020:3021:2500:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0214:0617:5221:1021:3022:2601:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0115:0618:5222:1122:3123:2702:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0016:0619:5223:1223:3200:2703:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0017:0620:5200:1200:3301:2804:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0018:0621:5201:1301:3302:2905:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1911:5919:0622:5202:1402:3403:3006:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1812:5920:0623:5303:1403:3504:3107:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1813:5821:0700:5304:1504:3505:3208:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1714:5822:0701:5305:1605:3606:3309:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1715:5823:0702:5306:1606:3707:3310:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1616:5700:0703:5307:1707:3708:3411:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1617:5701:0704:5408:1808:3809:3512:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1518:5702:0705:5409:1809:3910:3613:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1519:5703:0806:5410:1910:3911:3614:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1420:5604:0807:5411:1911:4012:3715:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1421:5605:0808:5412:2012:4013:3816:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1422:5606:0809:5413:2013:4114:3817:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1323:5607:0810:5514:2114:4115:3918:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1300:5608:0811:5515:2115:4216:3919:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1301:5609:0912:5516:2216:4217:4020:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1302:5610:0913:5517:2217:4318:4021:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1203:5611:0914:5618:2218:4319:4122:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1204:5612:0915:5619:2319:4420:4123:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5613:1016:5620:2320:4421:4200:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1206:5614:1017:5621:2421:4422:4201:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5615:1018:5622:2422:4523:4302:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1208:5616:1019:5723:2423:4500:4303:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1309:5617:1020:5700:2400:4501:4304:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5718:1121:5701:2501:4502:4305:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1311:5719:1122:5702:2502:4603:4406:19