اوقات شرعی به افق علی آباد کتول
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی علی آباد کتول

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی آباد کتول

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی خرداد ماه به افق علی آباد کتول
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5505:3812:4716:3819:5720:1821:1623:56
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5406:3713:4717:3820:5821:1922:1700:56
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5307:3714:4718:3821:5822:1923:1801:56
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5208:3615:4719:3822:5923:2000:1902:55
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5109:3616:4820:3800:0000:2101:2003:55
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5010:3517:4821:3901:0101:2202:2104:55
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4911:3518:4822:3902:0102:2303:2105:55
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4812:3419:4823:3903:0203:2304:2206:55
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4813:3420:4800:3904:0304:2405:2307:55
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4714:3321:4801:3905:0405:2506:2408:55
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4615:3322:4802:4006:0406:2507:2509:55
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4516:3323:4903:4007:0507:2608:2610:55
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4517:3200:4904:4008:0508:2709:2711:55
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4418:3201:4905:4009:0609:2710:2712:55
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4419:3202:4906:4110:0710:2811:2813:55
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4320:3103:4907:4111:0711:2912:2914:55
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4321:3104:4908:4112:0812:2913:3015:55
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4222:3105:5009:4113:0813:3014:3016:55
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4223:3106:5010:4214:0914:3015:3117:55
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4200:3107:5011:4215:0915:3116:3218:56
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4201:3108:5012:4216:1016:3117:3219:56
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4102:3109:5013:4217:1017:3218:3320:56
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4103:3110:5114:4218:1118:3219:3321:56
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4104:3111:5115:4319:1119:3320:3422:56
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4105:3112:5116:4320:1120:3321:3423:56
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4106:3113:5117:4321:1221:3322:3500:56
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4107:3114:5118:4322:1222:3423:3501:57
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4108:3115:5219:4423:1223:3400:3502:57
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4109:3116:5220:4400:1300:3401:3603:57
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4110:3117:5221:4401:1301:3502:3604:57
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4111:3118:5222:4402:1302:3503:3605:57