اوقات شرعی به افق علی آباد کتول
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی علی آباد کتول

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی آباد کتول

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی خرداد ماه به افق علی آباد کتول
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5505:3812:4716:3819:5720:1821:1523:56
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5406:3713:4717:3820:5821:1822:1600:56
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5307:3714:4718:3821:5822:1923:1701:56
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5208:3615:4719:3822:5923:2000:1802:55
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5109:3616:4820:3800:0000:2101:1903:55
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5010:3517:4821:3901:0101:2202:2004:55
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4911:3518:4822:3902:0102:2203:2105:55
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4812:3419:4823:3903:0203:2304:2206:55
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4813:3420:4800:3904:0304:2405:2307:55
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4714:3321:4801:3905:0305:2506:2408:55
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4615:3322:4802:4006:0406:2507:2509:55
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4616:3323:4903:4007:0507:2608:2610:55
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4517:3200:4904:4008:0508:2709:2711:55
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4418:3201:4905:4009:0609:2710:2712:55
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4419:3202:4906:4110:0710:2811:2813:55
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4320:3103:4907:4111:0711:2912:2914:55
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4321:3104:4908:4112:0812:2913:3015:55
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4322:3105:5009:4113:0813:3014:3016:55
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4223:3106:5010:4114:0914:3015:3117:55
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4200:3107:5011:4215:0915:3116:3118:56
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4201:3108:5012:4216:1016:3117:3219:56
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4102:3109:5013:4217:1017:3218:3320:56
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4103:3110:5114:4218:1118:3219:3321:56
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4104:3111:5115:4319:1119:3320:3422:56
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4105:3112:5116:4320:1120:3321:3423:56
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4106:3113:5117:4321:1221:3322:3500:56
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4107:3114:5118:4322:1222:3423:3501:56
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4108:3115:5219:4423:1223:3400:3502:57
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4109:3116:5220:4400:1300:3401:3603:57
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4110:3117:5221:4401:1301:3502:3604:57
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4111:3118:5222:4402:1302:3503:3605:57