اوقات شرعی به افق سنگدوين
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی سنگدوين

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنگدوين

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنگدوين
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5405:3812:4716:3819:5720:1821:1623:56
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5306:3713:4717:3820:5821:1922:1700:56
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5207:3614:4718:3821:5922:2023:1801:55
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5108:3615:4819:3822:5923:2000:1902:55
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5009:3516:4820:3900:0000:2101:2003:55
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4910:3517:4821:3901:0101:2202:2104:55
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4911:3418:4822:3902:0202:2303:2205:55
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4812:3419:4823:3903:0203:2404:2306:55
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4713:3320:4800:3904:0304:2405:2407:55
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4614:3321:4801:4005:0405:2506:2508:55
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4615:3322:4802:4006:0406:2607:2509:55
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4516:3223:4903:4007:0507:2608:2610:55
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4417:3200:4904:4008:0608:2709:2711:55
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4418:3201:4905:4109:0609:2810:2812:55
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4319:3102:4906:4110:0710:2811:2913:55
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4320:3103:4907:4111:0711:2912:2914:55
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4221:3104:4908:4112:0812:3013:3015:55
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4222:3105:5009:4113:0913:3014:3116:55
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4223:3106:5010:4214:0914:3115:3117:55
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4100:3107:5011:4215:1015:3116:3218:55
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4101:3008:5012:4216:1016:3217:3319:56
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4102:3009:5013:4217:1117:3218:3320:56
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4103:3010:5114:4318:1118:3319:3421:56
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4004:3011:5115:4319:1119:3320:3422:56
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4005:3012:5116:4320:1220:3321:3523:56
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4006:3013:5117:4321:1221:3422:3500:56
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4007:3114:5118:4422:1222:3423:3501:56
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4008:3115:5219:4423:1323:3400:3602:57
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4109:3116:5220:4400:1300:3501:3603:57
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4110:3117:5221:4401:1301:3502:3604:57
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4111:3118:5222:4402:1302:3503:3705:57