اوقات شرعی به افق مصيري
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی مصيري

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مصيري

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق مصيري
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2806:0313:0616:4220:0920:2821:2200:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2807:0314:0617:4221:0921:2822:2201:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2808:0315:0618:4222:0922:2923:2202:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2909:0416:0619:4323:0923:2900:2203:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2910:0417:0720:4300:0900:2901:2204:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2911:0418:0721:4301:1001:2902:2205:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3012:0519:0722:4302:1002:2903:2206:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3013:0520:0723:4303:1003:2904:2207:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3014:0521:0700:4404:1004:2905:2208:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3115:0622:0801:4405:1005:2906:2209:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3116:0623:0802:4406:1006:2907:2210:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3217:0600:0803:4407:1007:2908:2211:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3218:0701:0804:4508:1008:2909:2212:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3319:0702:0805:4509:0909:2910:2213:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3420:0803:0906:4510:0910:2911:2114:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3421:0804:0907:4511:0911:2812:2115:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3522:0905:0908:4512:0912:2813:2116:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3523:0906:0909:4613:0913:2814:2117:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3600:1007:0910:4614:0914:2815:2018:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3701:1008:0911:4615:0815:2816:2019:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3802:1109:0912:4616:0816:2717:1920:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3803:1110:1013:4617:0817:2718:1921:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3904:1211:1014:4618:0818:2719:1922:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:1212:1015:4719:0719:2620:1823:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4006:1313:1016:4720:0720:2621:1800:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4107:1314:1017:4721:0721:2522:1701:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4208:1415:1018:4722:0622:2523:1602:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:1416:1019:4723:0623:2500:1603:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1517:1020:4700:0500:2401:1504:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4411:1618:1021:4701:0501:2402:1505:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4512:1619:1022:4702:0402:2303:1406:25