اوقات شرعی به افق آبژدان
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی آبژدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبژدان

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تیر ماه به افق آبژدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2706:0513:1316:5320:2020:4021:3500:24
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2707:0514:1317:5421:2021:4022:3601:24
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2708:0615:1318:5422:2122:4123:3602:24
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2809:0616:1319:5423:2123:4100:3603:24
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2810:0617:1420:5400:2100:4101:3604:24
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2811:0718:1421:5401:2101:4102:3605:25
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2912:0719:1422:5502:2102:4103:3606:25
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2913:0720:1423:5503:2103:4104:3607:25
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3014:0821:1400:5504:2104:4105:3608:25
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3015:0822:1501:5505:2105:4106:3609:26
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3116:0923:1502:5506:2106:4107:3610:26
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3117:0900:1503:5607:2107:4108:3511:26
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3218:0901:1504:5608:2108:4109:3512:26
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3219:1002:1505:5609:2109:4110:3513:27
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3320:1003:1606:5610:2110:4011:3514:27
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3421:1104:1607:5611:2011:4012:3515:27
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3422:1105:1608:5712:2012:4013:3416:27
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3523:1206:1609:5713:2013:4014:3417:28
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3600:1207:1610:5714:2014:3915:3318:28
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3601:1308:1611:5715:2015:3916:3319:28
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3702:1309:1612:5716:1916:3917:3320:28
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3803:1410:1713:5717:1917:3918:3221:28
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3904:1511:1714:5818:1918:3819:3222:29
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4005:1512:1715:5819:1819:3820:3123:29
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4006:1613:1716:5820:1820:3721:3100:29
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4107:1614:1717:5821:1721:3722:3001:29
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4208:1715:1718:5822:1722:3623:2902:30
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4309:1716:1719:5823:1623:3600:2903:30
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1817:1720:5800:1600:3501:2804:30
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1918:1721:5801:1501:3502:2705:30
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1919:1722:5802:1502:3403:2706:30