اوقات شرعی به افق آبژدان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی آبژدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبژدان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبژدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:0913:0716:4820:0620:2521:1800:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:0914:0817:4821:0621:2622:1901:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0815:0818:4922:0722:2723:1902:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0816:0819:4923:0823:2700:2003:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3310:0717:0820:4900:0800:2801:2104:21
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:0718:0821:4901:0901:2902:2205:21
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0719:0822:4902:1002:2903:2306:21
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3113:0620:0823:4903:1003:3004:2307:21
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:0621:0800:4904:1104:3005:2408:21
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3015:0622:0801:4905:1105:3106:2509:21
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2916:0523:0902:4906:1206:3207:2610:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2917:0500:0903:5007:1307:3208:2611:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2818:0501:0904:5008:1308:3309:2712:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2819:0502:0905:5009:1409:3310:2813:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2820:0503:0906:5010:1410:3411:2814:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2721:0404:0907:5011:1511:3412:2915:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2722:0405:1008:5012:1512:3513:2916:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2723:0406:1009:5113:1613:3514:3017:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2600:0407:1010:5114:1614:3615:3118:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2601:0408:1011:5115:1715:3616:3119:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2602:0409:1012:5116:1716:3717:3220:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2603:0410:1113:5117:1717:3718:3221:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2604:0411:1114:5118:1818:3819:3322:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2605:0412:1115:5219:1819:3820:3323:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2606:0413:1116:5220:1820:3821:3300:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0414:1117:5221:1921:3922:3401:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0415:1218:5222:1922:3923:3402:23
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0416:1219:5223:1923:3900:3403:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2610:0517:1220:5300:2000:4001:3504:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0518:1221:5301:2001:4002:3505:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0519:1322:5302:2002:4003:3506:23