اوقات شرعی به افق آبژدان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی آبژدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبژدان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبژدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:0913:0716:4820:0620:2521:1800:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0914:0817:4821:0621:2622:1801:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0815:0818:4822:0722:2623:1902:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0816:0819:4923:0823:2700:2003:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0817:0820:4900:0800:2801:2104:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0718:0821:4901:0901:2802:2205:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0719:0822:4902:1002:2903:2206:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:0620:0823:4903:1003:3004:2307:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:0621:0800:4904:1104:3005:2408:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:0622:0801:4905:1105:3106:2509:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2916:0523:0902:4906:1206:3207:2510:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:0500:0903:5007:1207:3208:2611:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2818:0501:0904:5008:1308:3309:2712:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:0502:0905:5009:1409:3310:2713:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:0503:0906:5010:1410:3411:2814:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2721:0404:0907:5011:1511:3412:2915:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2722:0405:1008:5012:1512:3513:2916:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:0406:1009:5013:1613:3514:3017:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0407:1010:5114:1614:3615:3018:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2601:0408:1011:5115:1615:3616:3119:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2602:0409:1012:5116:1716:3717:3220:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2603:0410:1113:5117:1717:3718:3221:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2604:0411:1114:5118:1818:3819:3222:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2605:0412:1115:5219:1819:3820:3323:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0413:1116:5220:1820:3821:3300:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2607:0414:1117:5221:1921:3922:3401:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0415:1218:5222:1922:3923:3402:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0416:1219:5223:1923:3900:3403:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0517:1220:5300:2000:4001:3504:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0518:1221:5301:2001:4002:3505:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0519:1322:5302:2002:4003:3506:23