اوقات شرعی به افق رونيز
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی رونيز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رونيز

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رونيز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0012:5216:2619:4420:0220:5300:07
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3006:5913:5217:2620:4421:0321:5301:07
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2907:5914:5218:2621:4522:0422:5402:07
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2808:5815:5219:2622:4623:0423:5503:07
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2809:5816:5220:2623:4600:0500:5604:07
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2710:5817:5221:2600:4701:0601:5605:07
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2711:5718:5222:2701:4702:0602:5706:07
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2612:5719:5223:2702:4803:0703:5807:07
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2613:5720:5200:2703:4804:0704:5808:07
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2514:5621:5301:2704:4905:0805:5909:07
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2515:5622:5302:2705:4906:0807:0010:07
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2416:5623:5303:2706:5007:0908:0011:07
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2417:5600:5304:2707:5008:0909:0112:07
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2418:5601:5305:2708:5109:1010:0213:07
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2319:5602:5306:2709:5110:1011:0214:07
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2320:5503:5407:2710:5211:1112:0315:08
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2321:5504:5408:2711:5212:1113:0316:08
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2322:5505:5409:2812:5313:1214:0417:08
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2323:5506:5410:2813:5314:1215:0418:08
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2200:5507:5411:2814:5415:1316:0519:08
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2201:5508:5512:2815:5416:1317:0520:08
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2202:5509:5513:2816:5417:1418:0621:08
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2203:5510:5514:2817:5518:1419:0622:08
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2204:5511:5515:2918:5519:1420:0723:09
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2205:5512:5516:2919:5520:1521:0700:09
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2206:5513:5617:2920:5621:1522:0701:09
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2207:5614:5618:2921:5622:1523:0802:09
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2208:5615:5619:2922:5623:1600:0803:09
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2209:5616:5620:3023:5700:1601:0804:10
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2310:5617:5621:3000:5701:1602:0805:10
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2311:5618:5722:3001:5702:1603:0906:10