اوقات شرعی به افق بن
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی بن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بن

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0513:0416:4620:0320:2321:1600:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0414:0417:4621:0421:2322:1601:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0415:0418:4622:0422:2423:1702:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0316:0419:4623:0523:2500:1803:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0317:0420:4600:0600:2501:1904:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0218:0421:4601:0601:2602:2005:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0219:0422:4602:0702:2703:2106:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2513:0120:0423:4603:0803:2704:2107:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2514:0121:0500:4604:0804:2805:2208:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2415:0122:0501:4705:0905:2906:2309:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2416:0123:0502:4706:0906:2907:2410:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2317:0000:0503:4707:1007:3008:2411:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2318:0001:0504:4708:1108:3009:2512:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2219:0002:0505:4709:1109:3110:2613:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2220:0003:0606:4710:1210:3111:2614:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2120:5904:0607:4811:1211:3212:2715:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2121:5905:0608:4812:1312:3313:2816:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2122:5906:0609:4813:1313:3314:2817:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2123:5907:0610:4814:1414:3415:2918:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2000:5908:0611:4815:1415:3416:2919:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2001:5909:0712:4816:1416:3417:3020:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2002:5910:0713:4917:1517:3518:3021:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2003:5911:0714:4918:1518:3519:3122:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2004:5912:0715:4919:1619:3620:3123:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2005:5913:0816:4920:1620:3621:3100:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2006:5914:0817:4921:1621:3622:3201:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2007:5915:0818:5022:1722:3723:3202:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2008:5916:0819:5023:1723:3700:3303:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2010:0017:0820:5000:1700:3701:3304:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0018:0921:5001:1701:3702:3305:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2112:0019:0922:5102:1802:3803:3306:19