اوقات شرعی به افق خشکرود - مرکزی
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خشکرود - مرکزی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خشکرود - مرکزی

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خشکرود - مرکزی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0013:0516:5320:1120:3221:2800:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1906:5914:0517:5321:1221:3222:2901:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1807:5815:0518:5322:1322:3323:3002:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1708:5816:0619:5323:1423:3400:3003:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1609:5717:0620:5400:1400:3501:3104:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1510:5718:0621:5401:1501:3502:3205:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1511:5719:0622:5402:1602:3603:3306:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1412:5620:0623:5403:1603:3704:3407:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1313:5621:0600:5404:1704:3805:3508:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1314:5522:0601:5405:1805:3806:3609:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1215:5523:0602:5506:1806:3907:3710:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1116:5500:0703:5507:1907:4008:3711:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1117:5401:0704:5508:1908:4009:3812:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1018:5402:0705:5509:2009:4110:3913:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:5403:0706:5510:2110:4111:4014:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0920:5404:0707:5611:2111:4212:4015:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:5405:0808:5612:2212:4313:4116:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0922:5306:0809:5613:2213:4314:4217:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0823:5307:0810:5614:2314:4415:4218:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5308:0811:5615:2315:4416:4319:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0801:5309:0812:5716:2416:4517:4320:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0802:5310:0813:5717:2417:4518:4421:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0803:5311:0914:5718:2418:4619:4422:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0704:5312:0915:5719:2519:4620:4523:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0705:5313:0916:5820:2520:4621:4500:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:5314:0917:5821:2621:4722:4601:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:5315:1018:5822:2622:4723:4602:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5316:1019:5823:2623:4700:4603:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5417:1020:5800:2600:4801:4704:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5418:1021:5901:2701:4802:4705:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5419:1022:5902:2702:4803:4706:17