اوقات شرعی به افق فهرج
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی فهرج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فهرج

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فهرج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1105:4012:3116:0519:2319:4120:3123:47
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1006:3913:3117:0520:2320:4221:3200:47
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0907:3914:3118:0521:2421:4322:3301:47
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:3815:3119:0522:2522:4323:3402:47
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:3816:3120:0523:2523:4400:3403:47
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:3817:3221:0500:2600:4401:3504:47
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:3718:3222:0501:2601:4502:3605:47
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:3719:3223:0602:2702:4603:3606:47
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:3720:3200:0603:2703:4604:3707:47
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0614:3721:3201:0604:2804:4705:3808:47
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0515:3622:3202:0605:2805:4706:3809:47
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:3623:3203:0606:2906:4807:3910:47
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0417:3600:3304:0607:2907:4808:4011:47
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:3601:3305:0608:3008:4909:4012:47
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:3602:3306:0609:3009:4910:4113:47
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0420:3603:3307:0610:3110:5011:4114:47
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:3504:3308:0611:3111:5012:4215:47
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0322:3505:3309:0712:3212:5113:4216:47
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0323:3506:3410:0713:3213:5114:4317:48
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0300:3507:3411:0714:3314:5215:4318:48
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0301:3508:3412:0715:3315:5216:4419:48
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0302:3509:3413:0716:3316:5217:4420:48
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0303:3510:3514:0717:3417:5318:4521:48
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0304:3511:3515:0718:3418:5319:4522:48
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0305:3512:3516:0819:3419:5420:4623:49
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0306:3613:3517:0820:3520:5421:4600:49
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0307:3614:3518:0821:3521:5422:4601:49
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0308:3615:3619:0822:3522:5423:4702:49
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0309:3616:3620:0823:3623:5500:4703:49
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0310:3617:3621:0900:3600:5501:4704:49
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0311:3618:3622:0901:3601:5502:4705:50