اوقات شرعی به افق فهرج
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی فهرج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فهرج

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فهرج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1105:4012:3116:0519:2319:4120:3123:47
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1006:3913:3117:0520:2320:4221:3200:47
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0907:3914:3118:0521:2421:4322:3301:47
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0908:3815:3119:0522:2522:4323:3302:47
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0809:3816:3120:0523:2523:4400:3403:47
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:3817:3221:0500:2600:4401:3504:47
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0711:3718:3222:0501:2601:4502:3605:47
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0712:3719:3223:0502:2702:4503:3606:47
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:3720:3200:0603:2703:4604:3707:47
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:3721:3201:0604:2804:4705:3808:47
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0515:3622:3202:0605:2805:4706:3809:47
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:3623:3203:0606:2906:4807:3910:47
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0517:3600:3304:0607:2907:4808:4011:47
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:3601:3305:0608:3008:4909:4012:47
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:3602:3306:0609:3009:4910:4113:47
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0420:3603:3307:0610:3110:5011:4114:47
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0321:3504:3308:0611:3111:5012:4215:47
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0322:3505:3309:0612:3212:5113:4216:47
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0323:3506:3410:0713:3213:5114:4317:48
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0300:3507:3411:0714:3314:5215:4318:48
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0301:3508:3412:0715:3315:5216:4419:48
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0302:3509:3413:0716:3316:5217:4420:48
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0303:3510:3414:0717:3417:5318:4521:48
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0304:3511:3515:0718:3418:5319:4522:48
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0305:3512:3516:0819:3419:5320:4523:48
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0306:3613:3517:0820:3520:5421:4600:49
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0307:3614:3518:0821:3521:5422:4601:49
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0308:3615:3619:0822:3522:5423:4602:49
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0309:3616:3620:0823:3623:5500:4703:49
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0310:3617:3621:0900:3600:5501:4704:49
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0311:3618:3622:0901:3601:5502:4705:50