اوقات شرعی به افق کلمه
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی کلمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلمه

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق کلمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3306:0613:0616:3920:0620:2521:1700:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3307:0714:0617:3921:0621:2522:1701:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3408:0715:0718:3922:0622:2523:1702:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3409:0716:0719:3923:0623:2600:1803:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3410:0717:0720:4000:0700:2601:1804:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3511:0818:0721:4001:0701:2602:1805:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3512:0819:0722:4002:0702:2603:1806:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3613:0820:0823:4003:0703:2604:1807:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3614:0921:0800:4104:0704:2605:1808:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3615:0922:0801:4105:0705:2606:1809:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3716:0923:0802:4106:0706:2607:1810:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3717:1000:0803:4107:0707:2608:1811:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:1001:0904:4208:0708:2609:1712:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3819:1102:0905:4209:0709:2610:1713:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3920:1103:0906:4210:0710:2611:1714:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:1104:0907:4211:0611:2512:1715:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4022:1205:0908:4212:0612:2513:1716:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4123:1206:0909:4313:0613:2514:1617:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4100:1307:1010:4314:0614:2515:1618:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4201:1308:1011:4315:0615:2516:1619:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:1409:1012:4316:0616:2417:1520:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4303:1410:1013:4317:0517:2418:1521:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4404:1511:1014:4418:0518:2419:1522:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:1512:1015:4419:0519:2320:1423:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4506:1613:1016:4420:0420:2321:1400:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4607:1614:1017:4421:0421:2322:1301:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4708:1715:1018:4422:0422:2223:1302:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4809:1716:1019:4423:0323:2200:1203:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4810:1817:1120:4500:0300:2101:1204:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4911:1918:1121:4501:0201:2102:1105:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5012:1919:1122:4502:0202:2003:1006:26