اوقات شرعی به افق کلمه
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی کلمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلمه

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:0913:0116:3519:5320:1121:0100:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4007:0914:0117:3520:5321:1222:0201:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3908:0815:0118:3521:5422:1223:0302:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:0816:0119:3522:5423:1300:0303:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:0817:0120:3523:5500:1401:0404:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3711:0718:0121:3500:5501:1402:0505:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:0719:0122:3501:5602:1503:0506:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3613:0720:0223:3502:5703:1504:0607:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:0621:0200:3503:5704:1605:0708:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:0622:0201:3504:5805:1606:0709:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:0623:0202:3505:5806:1707:0810:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:0600:0203:3606:5907:1808:0911:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:0601:0204:3607:5908:1809:0912:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:0502:0205:3609:0009:1910:1013:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:0503:0306:3610:0010:1911:1114:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:0504:0307:3611:0111:2012:1115:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:0505:0308:3612:0112:2013:1216:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:0506:0309:3613:0113:2014:1217:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3300:0507:0310:3614:0214:2115:1318:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3301:0508:0411:3715:0215:2116:1319:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:0509:0412:3716:0316:2217:1420:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:0510:0413:3717:0317:2218:1421:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:0511:0414:3718:0318:2319:1422:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:0512:0415:3719:0419:2320:1523:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0513:0516:3720:0420:2321:1500:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0514:0517:3821:0421:2422:1601:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:0515:0518:3822:0522:2423:1602:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0616:0519:3823:0523:2400:1603:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3310:0617:0520:3800:0500:2401:1704:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0618:0621:3801:0601:2502:1705:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0619:0622:3902:0602:2503:1706:19