اوقات شرعی به افق کلوانق
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی کلوانق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلوانق

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلوانق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0613:1917:1120:3120:5321:5200:26
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0614:1918:1221:3221:5322:5301:26
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0515:1919:1222:3322:5423:5402:26
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0516:1920:1223:3423:5500:5503:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0417:1921:1200:3400:5601:5604:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0318:1922:1201:3501:5702:5705:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0319:1923:1302:3602:5803:5806:25
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1313:0220:1900:1303:3703:5804:5907:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1314:0221:2001:1304:3704:5906:0008:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1215:0122:2002:1305:3806:0007:0109:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1116:0123:2003:1406:3907:0108:0210:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1017:0100:2004:1407:4008:0109:0311:25
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1018:0001:2005:1408:4009:0210:0412:25
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0919:0002:2006:1409:4110:0311:0413:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0820:0003:2007:1510:4111:0312:0514:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0820:5904:2108:1511:4212:0413:0615:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:5905:2109:1512:4313:0514:0716:25
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:5906:2110:1513:4314:0515:0817:25
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0723:5907:2111:1614:4415:0616:0818:25
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:5908:2112:1615:4416:0617:0919:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:5909:2213:1616:4517:0718:0920:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0602:5910:2214:1617:4518:0719:1021:25
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:5911:2215:1618:4619:0820:1122:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0504:5912:2216:1719:4620:0821:1123:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0505:5913:2217:1720:4621:0922:1200:26
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0506:5914:2318:1721:4722:0923:1201:26
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0507:5915:2319:1722:4723:0900:1202:26
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0508:5916:2320:1823:4700:1001:1303:26
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:5917:2321:1800:4801:1002:1304:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5918:2422:1801:4802:1003:1305:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5919:2423:1802:4803:1004:1406:27