اوقات شرعی به افق کلوانق
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی کلوانق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلوانق

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلوانق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0613:1917:1120:3120:5321:5200:26
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0614:1918:1221:3221:5422:5301:26
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0515:1919:1222:3322:5423:5402:25
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0416:1920:1223:3423:5500:5503:25
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0417:1921:1200:3500:5601:5604:25
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1511:0318:1922:1201:3501:5702:5705:25
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0319:1923:1302:3602:5803:5806:25
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1313:0220:1900:1303:3703:5904:5907:25
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1214:0221:2001:1304:3804:5906:0008:25
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1215:0122:2002:1305:3806:0007:0109:25
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1116:0123:2003:1406:3907:0108:0210:25
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1017:0100:2004:1407:4008:0109:0311:25
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1018:0001:2005:1408:4009:0210:0412:25
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0919:0002:2006:1409:4110:0311:0513:25
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0820:0003:2107:1510:4211:0312:0514:25
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0820:5904:2108:1511:4212:0413:0615:25
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0721:5905:2109:1512:4313:0514:0716:25
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0722:5906:2110:1513:4314:0515:0817:25
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0723:5907:2111:1614:4415:0616:0818:25
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0600:5908:2112:1615:4416:0617:0919:25
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0601:5909:2213:1616:4517:0718:1020:25
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0602:5910:2214:1617:4518:0719:1021:25
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:5911:2215:1718:4619:0820:1122:26
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0504:5912:2216:1719:4620:0821:1123:26
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0505:5913:2217:1720:4621:0922:1200:26
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0506:5914:2318:1721:4722:0923:1201:26
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0507:5915:2319:1722:4723:0900:1302:26
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0508:5916:2320:1823:4800:1001:1303:26
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0509:5917:2321:1800:4801:1002:1304:26
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5918:2422:1801:4802:1003:1305:27
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5919:2423:1802:4803:1004:1406:27