اوقات شرعی به افق خوش‌رودپی
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی خوش‌رودپی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوش‌رودپی

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خوش‌رودپی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0905:5213:0016:5020:0920:3021:2700:09
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0806:5114:0017:5021:1021:3022:2801:09
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0707:5115:0018:5022:1022:3123:2902:09
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0608:5016:0019:5123:1123:3200:3003:09
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0509:4917:0120:5100:1200:3301:3104:09
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0510:4918:0121:5101:1301:3402:3205:09
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0411:4819:0122:5102:1302:3403:3306:09
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0312:4820:0123:5103:1403:3504:3407:09
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0213:4821:0100:5204:1504:3605:3508:09
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0214:4722:0101:5205:1505:3706:3609:09
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0115:4723:0102:5206:1606:3707:3610:09
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0016:4600:0103:5207:1707:3808:3711:09
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0017:4601:0204:5208:1708:3909:3812:09
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5918:4602:0205:5309:1809:3910:3913:09
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5919:4603:0206:5310:1910:4011:4014:09
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5820:4504:0207:5311:1911:4112:4015:09
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5821:4505:0208:5312:2012:4113:4116:09
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5722:4506:0309:5413:2013:4214:4217:09
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5723:4507:0310:5414:2114:4215:4218:09
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:4508:0311:5415:2115:4316:4319:09
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5601:4509:0312:5416:2216:4317:4420:09
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5602:4510:0313:5417:2217:4418:4421:09
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5603:4511:0414:5518:2318:4419:4522:09
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5604:4512:0415:5519:2319:4520:4523:09
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5605:4513:0416:5520:2320:4521:4600:10
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5606:4514:0417:5521:2421:4522:4601:10
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5607:4515:0418:5622:2422:4623:4602:10
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5608:4516:0519:5623:2423:4600:4703:10
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5609:4517:0520:5600:2500:4601:4704:10
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5610:4518:0521:5601:2501:4702:4705:10
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5611:4519:0522:5602:2502:4703:4806:11