اوقات شرعی به افق خوش‌رودپی
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خوش‌رودپی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوش‌رودپی

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خوش‌رودپی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0905:5213:0016:5020:0920:3021:2700:09
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0806:5114:0017:5021:1021:3122:2801:09
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0707:5015:0018:5022:1122:3123:2902:09
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0608:5016:0019:5123:1123:3200:3003:09
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0509:4917:0120:5100:1200:3301:3104:09
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0410:4918:0121:5101:1301:3402:3205:09
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0411:4819:0122:5102:1402:3503:3306:09
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0312:4820:0123:5103:1403:3504:3407:09
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0213:4721:0100:5204:1504:3605:3508:09
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0114:4722:0101:5205:1605:3706:3609:09
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0115:4723:0102:5206:1606:3707:3710:09
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0016:4600:0203:5207:1707:3808:3711:09
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5917:4601:0204:5208:1808:3909:3812:09
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5918:4602:0205:5309:1809:3910:3913:09
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5819:4503:0206:5310:1910:4011:4014:09
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5820:4504:0207:5311:1911:4112:4115:09
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5821:4505:0208:5312:2012:4113:4116:09
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5722:4506:0309:5413:2013:4214:4217:09
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5723:4507:0310:5414:2114:4215:4318:09
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5700:4508:0311:5415:2115:4316:4319:09
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5601:4509:0312:5416:2216:4317:4420:09
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5602:4510:0313:5417:2217:4418:4421:09
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5603:4511:0414:5518:2318:4419:4522:09
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5604:4512:0415:5519:2319:4520:4523:09
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5605:4513:0416:5520:2420:4521:4600:10
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5606:4514:0417:5521:2421:4522:4601:10
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5607:4515:0418:5622:2422:4623:4602:10
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5608:4516:0519:5623:2523:4600:4703:10
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5609:4517:0520:5600:2500:4601:4704:10
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5610:4518:0521:5601:2501:4702:4705:10
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5611:4519:0522:5702:2502:4703:4806:11