اوقات شرعی به افق کهریزسنگ
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی کهریزسنگ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کهریزسنگ

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کهریزسنگ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0213:0116:4320:0020:1921:1300:14
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0113:0116:4320:0120:2021:1300:14
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0113:0116:4320:0120:2121:1400:13
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0013:0116:4320:0220:2221:1500:13
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0013:0116:4320:0320:2221:1600:13
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5913:0116:4320:0320:2321:1700:13
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5913:0116:4320:0420:2421:1800:13
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5913:0116:4420:0520:2421:1800:13
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5813:0216:4420:0520:2521:1900:13
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5813:0216:4420:0620:2621:2000:13
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5813:0216:4420:0620:2621:2100:13
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5713:0216:4420:0720:2721:2100:13
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5713:0216:4420:0820:2721:2200:13
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5713:0216:4420:0820:2821:2300:14
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5713:0216:4520:0920:2921:2300:14
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5613:0316:4520:0920:2921:2400:14
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5613:0316:4520:1020:3021:2500:14
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5613:0316:4520:1020:3021:2500:14
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0316:4520:1120:3121:2600:14
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0316:4520:1120:3121:2600:14
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0416:4620:1120:3221:2700:14
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0416:4620:1220:3221:2700:14
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0416:4620:1220:3221:2800:15
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0416:4620:1320:3321:2800:15
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0416:4620:1320:3321:2900:15
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0516:4720:1320:3321:2900:15
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0516:4720:1420:3421:2900:15
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0516:4720:1420:3421:3000:15
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5613:0516:4720:1420:3421:3000:16
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5713:0616:4720:1520:3521:3000:16
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5713:0616:4820:1520:3521:3100:16