اوقات شرعی به افق مشگین شهر
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی مشگین شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مشگین شهر

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مشگین شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1606:0313:1617:0920:2920:5121:5100:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1507:0214:1618:0921:3021:5222:5201:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1408:0115:1619:1022:3122:5323:5302:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1309:0116:1620:1023:3223:5300:5403:22
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1210:0017:1621:1000:3300:5401:5504:22
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1111:0018:1622:1001:3301:5502:5605:22
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5919:1723:1102:3402:5603:5706:22
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0912:5920:1700:1103:3503:5704:5807:22
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0813:5821:1701:1104:3604:5705:5908:22
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0714:5822:1702:1105:3605:5807:0009:22
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:5723:1703:1206:3706:5908:0110:22
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0616:5700:1704:1207:3808:0009:0211:22
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:5701:1705:1208:3809:0010:0312:22
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:5602:1806:1209:3910:0111:0313:22
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:5603:1807:1210:4011:0212:0414:22
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:5604:1808:1311:4012:0213:0515:22
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:5605:1809:1312:4113:0314:0616:22
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:5506:1810:1313:4114:0415:0617:22
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:5507:1911:1314:4215:0416:0718:22
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:5508:1912:1415:4216:0517:0819:22
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:5509:1913:1416:4317:0518:0820:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0102:5510:1914:1417:4318:0619:0921:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:5511:1915:1418:4419:0620:1022:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:5512:2016:1519:4420:0721:1023:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:5513:2017:1520:4521:0722:1000:23
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0006:5514:2018:1521:4522:0723:1101:23
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0007:5515:2019:1522:4523:0800:1102:23
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0008:5516:2020:1623:4600:0801:1203:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:5517:2121:1600:4601:0802:1204:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0110:5518:2122:1601:4602:0903:1205:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:5619:2123:1602:4603:0904:1206:24