اوقات شرعی به افق چهاردانگه
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی چهاردانگه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چهاردانگه

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چهاردانگه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5713:0316:5220:1020:3121:2700:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5614:0317:5221:1121:3222:2801:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1407:5515:0318:5222:1222:3223:2902:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5516:0419:5223:1323:3300:3003:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1209:5417:0420:5200:1300:3401:3104:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5418:0421:5301:1401:3502:3205:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5319:0422:5302:1502:3503:3306:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1012:5320:0423:5303:1503:3604:3407:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0913:5321:0400:5304:1604:3705:3508:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0814:5222:0401:5305:1705:3806:3609:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0815:5223:0402:5406:1706:3807:3610:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0716:5100:0503:5407:1807:3908:3711:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0717:5101:0504:5408:1908:4009:3812:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0618:5102:0505:5409:1909:4010:3913:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0619:5103:0506:5410:2010:4111:3914:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0520:5004:0507:5511:2011:4112:4015:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0521:5005:0508:5512:2112:4213:4116:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0422:5006:0609:5513:2113:4214:4117:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0423:5007:0610:5514:2214:4315:4218:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0400:5008:0611:5515:2215:4316:4319:13
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0401:5009:0612:5616:2316:4417:4320:13
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0302:5010:0613:5617:2317:4418:4421:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0303:5011:0714:5618:2418:4519:4422:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0304:5012:0715:5619:2419:4520:4523:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0305:5013:0716:5720:2420:4621:4500:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0306:5014:0717:5721:2521:4622:4601:14
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0307:5015:0818:5722:2522:4623:4602:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0308:5016:0819:5723:2523:4700:4603:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0309:5017:0820:5700:2600:4701:4704:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0310:5018:0821:5801:2601:4702:4705:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0311:5119:0822:5802:2602:4703:4706:15